Patiëntveiligheid Award 2012: Heeft u al gestemd?

De spannende strijd om de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012 is losgebarsten. De jury heeft drie initiatieven van verschillende ziekenhuizen genomineerd die kans maken de award in de wacht te slepen. U bepaalt wie er wint door uw stem uit brengen op uw favoriete initiatief.

De genomineerde initiatieven zijn:• Catharina Ziekenhuis: In het geweer tegen medicatiefouten: implementatie medicatie-VMS• Isala Klinieken: Implementatie Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)• Maasstad Ziekenhuis: Preventieve nefrologische zorg loont!

Stemmen is mogelijk tot en met 13 november 2012 via vmszorg.nl. De bekendmaking van de Nationale Patiëntveliligheid Award vindt plaats tijdens het slotcongres van het VMS Veiligheidsprogramma op 15 november 2012.