Gebrekkige databeschikbaarheid is showstopper

Op 29 juni debatteert de Tweede Kamer over ziekenhuiszorg in Nederland. In aanloop naar dit debat heeft de Federatie Medisch Specialisten een brief gestuurd waarin we aandacht vragen voor drie belangrijke randvoorwaarden bij het realiseren van de gezamenlijke ambities in de zorgsector.

In de brief noemt de Federatie het behoud van zorgprofessionals essentieel. De toenemende druk op professionals in de zorg, veroorzaakt door veranderende verwachtingen van patiënten en externe partijen, beperkte tijd en overmatige administratieve lasten, leidt tot symptomen van stress en burn-out. Het behoud van zorgprofessionals is cruciaal en goede voorwaarden zijn hiervoor zingeving, vertrouwen, voldoende tijd voor de patiënt, zeggenschap en een goede werk-privé balans.

Daarnaast wijzen we in de brief op het belang van adequate databeschikbaarheid. Betrouwbare en gebruiksvriendelijke elektronische patiëntendossiers (epd's) die naadloos met elkaar kunnen communiceren, zijn essentieel voor het leveren van passende zorg. Het voortduren van de huidige gebrekkige databeschikbaarheid is voor de beweging naar passende zorg een showstopper.

Tot slot benadrukt de Federatie in de brief het belang van persoonsgerichte zorg. Passende zorg dient rekening te houden met de specifieke zorgvraag van elke individuele patiënt, waarbij effectiviteit en betaalbaarheid ook van belang zijn. Het is belangrijk dat arts en patiënt samen beslissen wat de beste zorg is, op basis van de persoonlijke situatie en behoeften van de patiënt. 

Lees onze brief aan de Tweede Kamer