Financiering juiste zorg op de juiste plek

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering voor juiste zorg op de juiste plek. Om zorgverleners, waaronder medisch specialisten, hiervan bewust te maken, heeft de Federatie samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen diverse opties op een rij gezet. De factsheet Financieringsmogelijkheden biedt een overzicht van subsidies en andere gelden waarmee initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek gefinancierd kunnen worden. Download de factsheet.

Het realiseren van initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor projectuitvoering of investeringen in technologie. In de factsheet is per optie uitgelegd waar en wanneer subsidieaanvragen gedaan kunnen worden en waar zorgaanbieders meer informatie vinden.

Financieringsmogelijkheden

Zo is er voor de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord €425 miljoen beschikbaar gesteld – de zogenaamde ‘transformatiegelden’. Zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg kunnen deze gelden aanvragen bij de grootste zorgverzekeraar in de regio. Daarnaast kunnen medisch specialisten bij ZonMw diverse vouchers en subsidies aanvragen. De NZa heeft een specifieke beleidsregel waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars innovatieve zorgprestaties kunnen financieren. Wetenschappelijke verenigingen kunnen voor bepaalde projecten voor juiste zorg op de juiste plek een beroep doen op SKMS-gelden.

Meerjarencontracten

Verder wijzen de Federatie en de NVZ op de mogelijkheid om juiste zorg op de juiste plek te bekostigen vanuit de reguliere contracten. Meerjarige afspraken met de zorgverzekeraar kunnen zorgen voor financiële stabiliteit, waardoor het ziekenhuis zich kan focussen op de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek.

Kent u een goed voorbeeld van jzojp? Laat het ons weten!