Enquête programma Uitkomstgerichte Zorg

Het programma Uitkomstgerichte Zorg waar de Federatie als partner bij betrokken is, heeft als doel meer inzicht te creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. Patiënt en zorgverlener kunnen deze inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling en de zorg te kiezen die het beste aansluit op de wensen van de patiënt. Om te meten in hoeverre uitkomstgerichte zorg bekend is in de ziekenhuizen en of de resultaten van het programma inderdaad hun weg vinden naar de praktijk, heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een vragenlijst opgesteld. We nodigen je van harte uit deze in te vullen.  

Met de vragenlijst richt de NVZ zich primair op zorgprofessionals in instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. Maar ook andere professionals die zich bezighouden met kwaliteit van zorg worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 24 vragen, het invullen duurt maximaal 10 minuten. Tot en met 29 september 2022 kun je de vragenlijst invullen. We gebruiken de data alleen voor de monitoring van de veranderaanpak. Hartelijk dank voor je deelname! 

Vul de vragenlijst in