Eindbod NVZ onder de maat: vakbonden bereiden ziekenhuisacties voor

Tijdens het zevende overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 30 januari 2023 waren de onderhandeldelegaties van de vier werknemersorganisaties (LAD/FBZ, CNV, FNV en NU ’91) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na 17 uur intensief overleg dicht bij een akkoord. De onderhandeldelegatie van de NVZ bleek in de nachtelijke uren echter geen mandaat te hebben en werd teruggefloten door het NVZ-bestuur. De NVZ gaf aan met een eindbod te zullen komen. Dat eindbod is intussen binnen en is zeer teleurstellend: van de voorstellen van de vakbonden is nauwelijks iets terug te zien en de salarisverhoging is voor veel functiegroepen afgetopt. Het bod is zo’n verslechtering dat er niets anders rest dan een actietraject te starten.

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. 

Op de website van de LAD, die optreedt als onze vakbondsorganisatie, kun je het nieuwsbericht verder lezen.