‘Een boost voor de samenwerking tussen eerste en tweede lijn’

In een interview vertelt cardioloog Christiane Geluk hoe een innovatieve manier van digitale consultatie huisartsen ondersteunt om meer patiënten in de eerste lijn de hulp te bieden die ze nodig hebben. Sinds 2018 werkt het Martini Ziekenhuis in Groningen met meer dan 250 huisartsen samen via het digitale programma VIPLive. Inmiddels hebben er 2300 consultaties plaatsgevonden. De samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kreeg een boost. ‘Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt.’

Via het VIPLive-systeem kan een huisarts met 1 druk op de knop vragen stellen aan een medisch specialist in het Martini Ziekenhuis over patiënten die zijn terugverwezen naar de eerste lijn, maar ook over nieuwe patiënten die niet eerder gezien zijn door de medisch specialist. Daarnaast kunnen zij - na toestemming van de patiënt - relevante patiëntinformatie delen, zoals bijvoorbeeld een ECG. Elke digitale consultatie wordt vastgelegd in het systeem van zowel de huisarts als het ziekenhuis en automatisch gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

De tool gaf in eerste instantie digitale ondersteuning bij de zorg voor stabiele patiënten met atriumfibrilleren. Inmiddels zijn 14 specialismen actief aangesloten, en de psychiaters haken binnenkort ook aan. De digitale consultatie is uitgebreid naar alle ziekenhuizen in Groningen en Drenthe.

De Federatie Medisch Specialisten blijft samen met de LHV, NVZ en NFU bij de NZa aandringen op een registratie- en declaratiecode voor deze vorm van digitale consultering, voor zowel medisch specialisten als huisartsen.

Lees het hele artikel