Een 8,4 voor juridische dienstverlening

De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld. Ruim 2.000 juridische vragen en dossiers werden behandeld, waarvan het merendeel, bijna 70%, ging over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsconflicten en re-integratietrajecten. Ruim de helft van de vragen werd gesteld door medisch specialisten.

Medisch specialisten die via hun wetenschappelijke vereniging zijn aangesloten bij de Federatie kunnen per jaar kosteloos 20 uur juridische ondersteuning krijgen. In 2019 werden de juristen van de Federatie en de LAD onder andere ingeschakeld om arbeidsovereenkomsten te beoordelen. Dossiers waarmee veel tijd gemoeid is geweest, betroffen arbeidsconflicten, ontslag, opleidingsgeschillen en re-integratietrajecten.

Groeiend aantal

Opvallend was afgelopen jaar het groeiend aantal juridische vragen van medisch specialisten in vrij beroep en van wetenschappelijke verenigingen. Vrij beroepsbeoefenaren stelden met name vragen over goodwill en waarneming en vroegen de juridisch experts van de Federatie en de LAD om advies over MSB-vraagstukken en beoordeling van zzp-contracten. Wetenschappelijke verenigingen schakelen het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD met name in op het gebied van verenigingszaken en gezondheidsrecht.

Ondersteuning

Naast de individuele dienstverlening kregen ook groepen medisch specialisten met een dienstverband in de algemene ziekenhuizen en de ggz ondersteuning, onder meer bij het oprichten van een medische staf of VMSD. In één op de zeven gevallen bood een jurist ondersteuning aan een aios. In lijn met de omvang van de beroepsgroepen stelden, net zoals in 2017 en 2018, psychiaters, kinderartsen en internisten de meeste vragen.

Juridische vragen? Neem een kijkje op onze website. Weten bij wie u terecht kunt met een juridische vraag? Ga naar het overzicht van onze juristen.