Duidelijkheid over registreren van zorg bij taakherschikking

Medisch specialisten dragen steeds vaker taken over aan physician assistants en verpleegkundig specialisten. De zorgprestaties die zij in plaats van medisch specialisten leveren, mogen zij ook registreren. In de factsheet ‘Registratie van zorg bij taakherschikking’ staat beschreven hoe zij dit kunnen doen.

Physician assistants en verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig zorg registreren omdat zij de poortfunctie mogen uitvoeren en dus een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg mogen starten. Voor een duidelijk en goed lopend registratietraject is het van belang te weten wie wat heeft geregistreerd. Met de factsheet wordt de onduidelijkheid over de bevoegdheid om zorg te registreren weggenomen. Een belangrijk advies in de factsheet is dan ook om zorg altijd op de eigen AGB-code te registeren.

Meer tijd

Taakherschikking is het structureel overdragen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen. In Nederland zijn er inmiddels 1.400 physician assistants en ruim 4.000 verpleegkundig specialisten werkzaam. Physician assistants kunnen bijvoorbeeld minder complexe heelkundige handelingen verrichten en verpleegkundig specialisten kunnen spreekuren houden met een specifieke groep patiënten of een functie op zaal hebben. Door deze werkwijze is er meer tijd en aandacht voor de patiënt en hebben medisch specialisten meer tijd voor complexe zorg. Het maken van afspraken over wie welke zorg levert binnen het ziekenhuis levert dus een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

De Federatie publiceert deze factsheet samen met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland, de Nederlandse Associatie Physician Assistants en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Bekijk alle voorbeelden van taakherschikking op onze landkaart