Drie nieuwe richtlijnen voor kinderen met kanker

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 600 kinderen kanker. Met het stijgen van de overleving van kinderen met kanker, is er meer plaats gekomen voor het verlagen van morbiditeit (door de behandeling) en het verhogen van kwaliteit van leven. Er is alleen nog steeds veel variatie in de wijze waarop deze ondersteunende zorg in de praktijk wordt toegepast en de huidige richtlijnen waren niet gebaseerd op literatuur. Deze drie nieuwe richtlijnen bieden wetenschappelijk onderbouwde handvatten hiervoor. Ze hebben betrekking op leefregels en bloedtransfusies (zowel trombocytentransfusies als erytrocytentransfusies). 

Leefregels 

De behandeling van kanker is zwaar, intensief en langdurig, en gaat gepaard met veel bijwerkingen en toxiciteit. Zo is er bijvoorbeeld een kans op bloedingen of op infecties. Kinderen met kanker krijgen tijdens hun ziekte en behandeling daarvan te maken met bepaalde leefregels waaraan zij zich dienen te houden. Het doel daarvan is bijvoorbeeld het infectierisico of het risico op een bloeding zo veel mogelijk te verminderen. In de richtlijn wordt de balans gezocht tussen het zoveel mogelijk voorkomen van bijwerkingen of complicaties en het zo optimaal mogelijk houden van de kwaliteit van leven. In de richtlijn komen in 14 aanbevelingen onderwerpen aan bod uit het dagelijks leven van kinderen met kanker en hun ouders. Bijvoorbeeld: kunnen kinderen met kanker naar school of de kinderopvang, naar de dierentuin of kinderboerderij, in de achtbaan, kunnen ze sporten, zwemmen, activiteiten met hoge snelheid uitvoeren, en welke hygiëne maatregelen zijn nodig?  

Trombocytentransfusies 

In deze richtlijn zijn 22 aanbevelingen gemaakt over indicaties voor profylactische trombocytentransfusies bij kinderen met kanker (transfusies van bloedplaatjes), bijvoorbeeld: 

  • Trombocytentransfusies in het algemeen of per ziektebeeld (denk aan kinderen met ALL of AML, kinderen met sepsis) 
  • Trombocytentransfusies voorafgaand aan een procedure (denk aan voorafgaand aan een grote operatie, inbrengen van een lijn, een lumbaalpunctie) 

Erytrocytentransfusies

Daarnaast zijn er 8 aanbevelingen gemaakt over de indicaties voor een erytrocytentransfusie (transfusie van rode bloedcellen) bij kinderen met kanker, bijvoorbeeld:.  

  • Erytrocytentransfusies bij kinderen en pasgeborenen met kanker in het algemeen 
  • Erytrocytentransfusies bij kinderen met kanker die bestraling krijgen of al bestaande problemen hebben met de longen of met het hart. 

Samenwerking

Deze richtlijnen werd ontwikkeld door de NVK en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Andere betrokken partijen die betrokken waren, zijn Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Nederlands Instituut van Psychologen, Stichting Kinderoncologie Nederland, Vereniging Kinderkanker Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie. 

Bekijk de drie richtlijnen: