Denk mee over duurzaamheid in richtlijnen

Duurzaamheid is onlosmakelijk onderdeel geworden van medisch handelen sinds de ondertekening van de Green Deal en de convenanten aan de klimaattafels. Om duurzame gezondheidszorg te realiseren, moeten duurzaamheidsaspecten ook een vast onderdeel gaan uitmaken van de richtlijnen. Op 28 maart organiseert het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp voor de snijdende specialismen. Voorzitters en leden van richtlijnwerkgroepen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en input te leveren. 

Het doel van de Leidraad ‘Toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan landelijke richtlijnen’ die ontwikkeld wordt, is om tot algemene handvatten komen voor het opnemen van duurzaamheidsaspecten bij revisie van bestaande of ontwikkeling van nieuwe landelijke richtlijnen. Hierbij ligt de focus op de operatiekamers en snijdende specialismen. Het project gaat aanbevelingen doen om richtlijnwerkgroepen te helpen duurzaamheidsaspecten mee te nemen bij de richtlijnontwikkeling.  

Doel van de bijeenkomst is input vanuit de praktijk op te halen over aandachtspunten en duurzaamheidsknelpunten in richtlijnontwikkeling en de methodiek ervan. De bijeenkomst richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een methodiek om duurzaamheid mee te nemen in richtlijnontwikkeling.  Welke handvatten zijn daarbij nodig?  

Wanneer en voor wie

De kick-off is bedoeld voor voorzitters of werkgroepleden van de snijdende specialismen, van momenteel lopende richtlijnen die affiniteit hebben met duurzaamheid en bureaumedewerkers van betrokken wetenschappelijke verenigingen. De bijeenkomst vindt digitaal plaats op maandag 28 maart 2022 17:00 tot 18:30 uur. U kunt uw aanmelding voor deelname sturen aan Diana Gutierrez via d.gutierrez@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag vóór 14 maart 2022 tegemoet. 

 

Foto: iStock.com/mspoli