De VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) wordt per 1 mei 2016 vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er). Aanleiding is de onlangs aangenomen Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA). Met de nieuwe wet wil de overheid schijnzelfstandigheid voorkomen en meer duidelijkheid creëren over de verantwoordelijkheidsverdeling. Concreet betekent dit dat de opdrachtgever vanaf 1 mei 2016 alsnog loonheffingen moet inhouden en betalen als de relatie met de opdrachtnemer achteraf wordt beschouwd als een arbeidsrelatie.

Gevolgen voor medisch specialisten

Tot 1 mei aanstaande kunnen ZZP’ers door het aanvragen van een VAR vooraf duidelijkheid krijgen over de beoordeling van de werksituatie door de Belastingdienst. Deze beoordeling kan de Belastingdienst doen op basis van voorbeeldovereenkomsten per beroepsgroep. Dergelijke voorbeeldovereenkomsten worden momenteel door de Federatie Medisch Specialisten voorbereid. Bij goedkeuring worden deze door de Belastingdienst gepubliceerd. Het gebruik van dergelijke voorbeeldovereenkomsten is overigens niet verplicht. Medisch specialisten die ZZP’er zijn, kunnen ook individuele overeenkomsten vooraf ter goedkeuring voorleggen. Anderzijds kan een medisch specialist het ook laten aankomen op een beoordeling achteraf. De Federatie adviseert om dit te bespreken met een belastingadviseur.

Belastingjaar 2016

Als niets wijzigt aan de werksituatie en voorwaarden, en er is al een VAR voor 2014-2015, dan blijft deze ook geldig in 2016. Als werkomstandigheden of -voorwaarden wijzigen voor 1 mei 2016, dan kan tot 1 mei 2016 een nieuwe VAR worden aangevraagd. Deze geldt echter slechts tot 1 mei 2016. ZZP'ers doen er dan goed aan meteen afspraken af te stemmen op de nieuwe wet- en regelgeving, ofwel door deze vast te leggen conform een modelovereenkomst, ofwel door goedkeuring vooraf bij de Belastingdienst aan te vragen.

Vragen?

Neem dan contact op met de Infodesk van het het Kennis- en Dienstverleningscentrum via 030 – 28 23 666 of stuur een e-mail naar info@demedischspecialist.nl.