Belastingdienst keurt modelwaarneemovereenkomsten goed

De Belastingdienst heeft de modelwaarneemovereenkomsten goedgekeurd die zijn opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De goedgekeurde overeenkomsten gaan uitsluitend over waarneming, dus de vervanging van een medisch specialist die tijdelijk vanwege bijvoorbeeld ziekte, verlof of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de medisch-specialistische werkzaamheden te verrichten.

Twee varianten

Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en ziekenhuizen/instellingen kunnen deze modelovereenkomsten gebruiken om een waarneemovereenkomst af te sluiten. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, indien en zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Gekozen is voor twee varianten: één voor het ziekenhuis/instelling, één voor het MSB. Deze varianten hebben veel overeenkomsten, maar zijn in hun aard verschillend:
- In de ziekenhuisvariant vervangt de waarnemer een medisch specialist in dienstverband;
- In de MSB-variant vervangt de waarnemer een medisch specialist die (veelal) niet in dienstbetrekking werkzaam is.


Gebruik van de modelovereenkomsten

Aan de hand van de toelichting bij de modelovereenkomsten en de geel gemarkeerde bepalingen kunt u nagaan of de overeenkomst die u wilt gebruiken, past bij uw opdracht en de afspraken die u samen wilt maken. De geel gemarkeerde artikelen dient u ongewijzigd over te nemen: als u hierin wijzigt of schrapt, loopt u het risico dat de zekerheid vooraf vervalt. Daarnaast dient u te verwijzen naar het kenmerknummer van het gebruikte model. Als de voorgenomen werksituatie niet past bij de modelovereenkomst en u wilt zekerheid vooraf over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, dan adviseren wij een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2016) te sluiten.

Aanleiding: de wet DBA

Begin 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen waarbij de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) is komen te vervallen. Onder de VAR werd voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie een beschikking afgegeven. Onder de Wet DBA wordt er geen beschikking afgegeven, maar kan helderheid vooraf worden bereikt door het werken volgens een modelovereenkomst. De NVZ en de Federatie zijn in overleg getreden met de Belastingdienst om te komen tot modelovereenkomsten voor de medisch-specialistische zorg. De enige modelovereenkomsten die voor deze beroepsgroep ontwikkeld zijn betreft die van zuivere waarneming. Andere modelovereenkomsten zullen er naar verwachting niet komen. Dit komt, doordat er in deze beroepsgroep zodanig geprotocolleerd gewerkt moet worden, dat al snel sprake is van een gezagsverhouding en dus van een dienstbetrekking.

Meer informatie

Het kan enkele weken duren voordat de Belastingdienst deze goedgekeurde modellen publiceert op haar site. Daarom treft u deze alvast aan inclusief toelichting onder ‘gerelateerde publicaties’. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en Dienstverleningscentrum via info@demedischspecialist.nl of bel 030 – 28 23 666.