Continuïteit landelijke kwaliteitsregistraties essentieel

De afgelopen jaren hebben de landelijke kwaliteitsregistraties sterk bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Ook tijdens de coronacrisis bleken kwaliteitsregistraties, zoals die van NICE waar het de intensive care (IC) betreft, essentieel bij onder andere de organisatie van IC-zorg en bij het meten van de effecten van COVID-19 op de reguliere zorg. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer van de Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

In de brief vragen de Federatie en de SKR aandacht voor de landelijke kwaliteitsregistraties die belangrijk zijn voor samen beslissen en het meten, leren en verbeteren. De Federatie heeft als partij van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 ingestemd met de aanbevelingen van het advies over de governance van kwaliteitsregistraties. In het advies wordt de meerwaarde van kwaliteitsregistraties voor de kwaliteit van zorg door alle betrokken partijen onderstreept.

Resultaten

Dat kwaliteitsregistraties van belang zijn voor de kwaliteit van zorg blijkt uit belangrijke resultaten die mede gebaseerd zijn op de binnen de kwaliteitsregistraties opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van datamanagement, analyse en het leveren van spiegelinformatie. Zo is bijvoorbeeld de ziekenhuissterfte onder ernstige sepsispatiënten met 17 procent afgenomen. Tegenwoordig wordt het stolsel bij patiënten met een herseninfarct sneller door tijdige toediening van medicatie verwijderd: van 85 naar 52 minuten. Hiermee stijgt de kans op een goede uitkomst. En voor nierdialyse is de overlevingskans voor patiënten van 70 tot 80 jaar die dialyseren, tussen 2005 en 2015 met 5-10 procent toegenomen.

Optimale ondersteuning zorgproces

Ondanks belangrijke verbeteringen, brengen kwaliteitsregistraties ook nog te veel administratielast met zich mee. Dit komt vooral door dubbele registratie, omdat de benodigde data in het elektronische patiëntendossier (epd) niet voldoende gestructureerd en gestandaardiseerd (kunnen) worden vastgelegd. Daarbij kunnen verschillende databronnen nog moeilijk aan elkaar gekoppeld worden. De Federatie en de SKR vragen dan ook blijvende aandacht voor dit probleem en verzoekt de minister zorg te dragen voor een optimale ondersteuning van het zorgproces door epd’s.

Helderheid continuïteit

De Federatie en de SKR vragen de minister zo snel mogelijk helderheid te geven over de vervolgstappen om tot een succesvolle implementatie te komen van het advies over de governance van kwaliteitsregistraties. De Federatie en de SKR benadrukken daarbij de regierol van zorgprofessionals en patiënten bij de medische inhoud van kwaliteitsregistraties en het benutten van de kennis en ervaring van de bestaande kwaliteitsregistraties. Ook vragen zij zorg te dragen voor financiële continuïteit voor de kwaliteitsregistraties.

Lees de Kamerbrief