Cao-akkoord umc's: Plus 10% in 2023

Werknemersorganisaties LAD, FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben op 21 december overeenstemming bereikt met de NFU over de loonstijging in 2023 voor werknemers in umc’s. Alle werknemers krijgen op 1 januari 2023 een structurele salarisverhoging van 6% en op 1 november 2023 een verhoging van nog eens 4%. We zijn blij dat er een gelijke procentuele loonsverhoging voor alle werknemers is gerealiseerd.

In november 2021 werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC, die op 1 januari 2022 van kracht werd. In dat akkoord werd afgesproken dat de collectieve salarisverhoging voor 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt. In september bleek dat die 11,3% is. 

In diezelfde afspraak stond ook dat eventuele knelpunten zouden worden besproken. Met een beroep op die clausule nodigde de NFU de werknemersorganisaties begin oktober uit voor een gesprek over de uitvoering van de loonafspraak. Ze voerde diverse redenen aan waarom ze de afspraak niet kon nakomen. De werknemersorganisaties gaven daarop nadrukkelijk aan dat de afspraak in het cao-akkoord niet vrijblijvend is. Er volgden nog twee overleggen, zonder resultaat, waarna de werknemersorganisaties aankondigden juridische stappen te overwegen. Dat leidde uiteindelijk tot een nieuwe uitnodiging van de werkgevers, waarna overeenstemming werd bereikt voor een loonstijging van in totaal 10% in 2023.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de LAD.