Brief aan Tweede Kamer over juiste zorg op de juiste plek

De Federatie Medisch Specialisten heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de inzet van medisch specialisten voor de juiste zorg op de juiste plek. In de brief wijst de Federatie op meer dan 180 initiatieven van medisch specialisten voor hoog kwalitatieve, toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg. Daarnaast benoemt de Federatie een aantal belemmeringen die medisch specialisten ervaren en eventuele oplossingen daarvoor.

De Federatie schrijft dat door de inspanningen van medisch specialisten de juiste zorg op de juiste plek een brede beweging is geworden met vernieuwende initiatieven in het hele land. Meer dan 180 voorbeelden worden inmiddels online weergegeven op een landkaart op de website van de Federatie. Alle 33 specialismen zetten zich op verschillende wijze in voor juiste zorg op de juiste plek, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Denk daarbij aan het aanbieden van zorg buiten het ziekenhuis in bijvoorbeeld een anderhalvelijnspoli of huisartsenpraktijk, zorgevaluatie-onderzoek en de implementatie daarvan om gepast gebruik te bevorderen, het stimuleren van netwerkgeneeskunde en digitale zorg, en de samenwerking met verpleegkundig specialisten en physician assistants als onderdeel van taakherschikking.

Resultaten enquête

De Federatie benoemt in de brief ook de resultaten van een enquête onder ruim 500 medisch specialisten over de ervaringen met de juiste zorg op de juiste plek. 88 procent van de respondenten zegt dat de juiste zorg op de juiste plek onderdeel is van hun dagelijkse praktijk. 63 procent geeft daarbij aan nog wel te kampen met ict- en epd-problematiek. 61% ziet graag dat de financiering voor de zorgactiviteit beter wordt geregeld, en de helft zou meer tijd willen om zich in te zetten voor juiste zorg op de juiste plek.

Bekostiging en betere gegevensuitwisseling

In de brief schrijft de Federatie dat de huidige bekostigingssystematiek de juiste zorg op de juiste plek nog onvoldoende stimuleert. Er is geen afdoende betaaltitel voor het geven en vragen van adviezen aan elkaar en het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de medisch specialist buiten het ziekenhuis. Daarnaast stelt de Federatie dat de digitale gegevensuitwisseling verbeterd moet worden zodat zorgverleners de juiste patiëntgegevens op de juiste plek krijgen. In de brief vraagt de Federatie de Tweede Kamerleden dan ook om zich in te zetten voor gerichte oplossingen voor ict-problematiek en financiële belemmeringen, om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen.

Aanleiding voor de brief aan de Tweede Kamer is het Algemeen Overleg medisch zorglandschap en juiste zorg op de juiste plek. Aanvankelijk zou dit AO op 18 november plaatsvinden, maar vanwege de actualiteit rondom COVID-19 is het overleg verplaatst naar 14 januari 2021.