Brief aan Tweede Kamer over geneesmiddelentekort

De regering moet nu actie ondernemen om het groeiende tekort aan intra- en extramurale geneesmiddelen in Nederland aan te pakken. Dit schrijven de Federatie Medisch Specialisten en de beroepsverenigingen van huisartsen (LHV en NHG), apothekers (KNMP) en ziekenhuisapothekers (NVZA) in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over het geneesmiddelenbeleid op 22 maart. 

Ten eerste vragen de partijen de Tweede Kamer om bij de minister te benadrukken opnieuw met veldpartijen in gesprek te gaan, om nieuwe criteria vast te stellen voor de clusterindeling binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem. De bestaande criteria voor het indelen van medicijnen in clusters binnen het systeem zijn achterhaald en niet effectief om veilig medicatiegebruik voor patiënten te waarborgen. 

Ook verzoeken we de partijen in de Tweede Kamer om er bij de regering op aan te dringen prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor geneesmiddelenproductie in Nederland en Europa. De overmatige afhankelijkheid van grondstoffen uit Azië in combinatie met de verkoop van productiefaciliteiten vormt een bedreiging voor de leveringszekerheid van geneesmiddelen in Nederland en Europa. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.

Lees hier de volledige brief

Update [23 maart 2023]

Op 22 maart 2023 heeft het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid plaatsgevonden. In de Tweede Kamer was ook aandacht voor de twee punten die in de gezamenlijke brief worden geadresseerd. 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Tijdens het commissiedebat over het geneesmiddelenbeleid is door verschillende politieke partijen aandacht gevraagd voor de zorgen vanuit het zorgveld over de voorgestelde modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). BBB vraagt de minister opnieuw met veldpartijen in gesprek te gaan. Minister Kuipers zegt dit toe. Het CDA spreekt ook haar zorgen uit over de clusterindeling binnen het GVS. Minister Kuipers geeft aan dat hij vanwege het risico op beschikbaarheidsproblemen twijfelt of hij modernisering van het GVS op dit moment wil invoeren. Vanwege de gevolgen op de Rijksbegroting wil de minister hierover eerst in overleg met het ministerie van Financiën. Tijdens de voorjaarsnota 2024 komt de minister hierop terug. 

(Inter-)nationale aandacht voor maatregelen om leveringszekerheid tegen te gaan 
Veel aandacht in het debat gaat uit naar de mogelijkheden van de minister om op Europees en nationaal niveau de leveringszekerheid van geneesmiddelen te waarborgen. De politieke partijen willen in de toekomst minder afhankelijk worden van Azië en India voor hun grondstoffen en productie van geneesmiddelen. Minister Kuipers zegt dat hij in Europees verband wil optreden om te zorgen voor verminderde leveringszekerheid, maar dat het een complex probleem is met meerdere, uiteenlopende oorzaken.