Brief aan Tweede Kamer over geneesmiddelentekort

De regering moet nu actie ondernemen om het groeiende tekort aan intra- en extramurale geneesmiddelen in Nederland aan te pakken. Dit schrijven de Federatie Medisch Specialisten en de beroepsverenigingen van huisartsen (LHV en NHG), apothekers (KNMP) en ziekenhuisapothekers (NVZA) in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over het geneesmiddelenbeleid op 22 maart. 

Ten eerste vragen de partijen de Tweede Kamer om bij de minister te benadrukken opnieuw met veldpartijen in gesprek te gaan, om nieuwe criteria vast te stellen voor de clusterindeling binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem. De bestaande criteria voor het indelen van medicijnen in clusters binnen het systeem zijn achterhaald en niet effectief om veilig medicatiegebruik voor patiënten te waarborgen. 

Ook verzoeken we de partijen in de Tweede Kamer om er bij de regering op aan te dringen prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor geneesmiddelenproductie in Nederland en Europa. De overmatige afhankelijkheid van grondstoffen uit Azië in combinatie met de verkoop van productiefaciliteiten vormt een bedreiging voor de leveringszekerheid van geneesmiddelen in Nederland en Europa. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.

Lees hier de volledige brief