Blog: Werkplezier

18 JANUARI 2024

Eigenlijk weten we het allemaal. Werkplezier is één van belangrijkste factoren om goed te functioneren. Om er echt te kunnen zijn voor je patiënten, om elkaar te motiveren in je team en om de energie te hebben om jezelf te ontwikkelen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat als ik één vraag mag stellen over hoe het gaat met iemand of een team, de vraag naar werkplezier de meeste informatie oplevert.

Het antwoord op die vraag kan overigens alle kanten op gaan. Want werkplezier is zowel een persoonlijk als een multifactorieel begrip, vergelijkbaar met liefde en geluk. Iedereen heeft er een beeld bij, maar het objectiveren ervan en er algemeen geldende uitspraken over doen is lastig. Toch is het essentieel om het goed te onderzoeken en feitelijke onderbouwing te krijgen voor de beslissingen die we nemen over bijvoorbeeld de organisatie van ons werk, de vernieuwing van opleidingen en de loopbaanontwikkeling van medisch specialisten.  
Precies daarom vind ik de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten zo’n belangrijk instrument. Het biedt feitelijke onderbouwing. Niet slechts eenmalig, maar door het om de twee jaar te herhalen, geeft het trends weer en biedt het zowel feedback op de huidige situatie, als richting voor toekomstig beleid. Daarmee zijn het niet slechts cijfers op papier, maar het reflecteert onze ervaringen als medische professionals.

Het onderzoek van 2022 toonde aan dat 96% van ons trots was op ons werk, en 92% enthousiast was. Dit zijn cijfers om te koesteren. Aan de andere kant geeft het onderzoek ook inzicht in de realiteit van onze uitdagingen. Want 26% van ons zei ook een balansprobleem tussen werk en privé te ervaren, terwijl eenzelfde percentage worstelt met de druk van ons vak.

Ondertussen blijven onze ambities als dokters onverminderd hoog. We zetten ons binnen en buiten de spreekkamer in voor onze patiënten. We vervullen nevenfuncties binnen ziekenhuizen, zijn actief in wetenschappelijke verenigingen, doen onderzoek of geven onderwijs. We zijn niet enkel artsen; we zijn ook mentors, onderzoekers en kennisfanaten. En vaak zijn we ook ouder, mantelzorger, of dragen we andere verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd horen we ook berichten over collega’s die afhaken door de druk en anderen ambiëren een andere indeling van hun werk en loopbaan, met meer ruimte voor persoonlijke keuzes. 

Met 2024 een paar weken onderweg hebben we een nieuw jaar voor ons met nieuwe kansen. Een mooie gelegenheid om opnieuw te peilen hoe we ervoor staan.
Je hebt waarschijnlijk in je mailbox al een uitnodiging ontvangen voor de Loopbaanmonitor 2024. Vul deze in. Dan kunnen wij als Federatie samen onze partners LAD en De Jonge Specialist met de nieuwste inzichten onder de arm in al die bestuurlijke overleggen waar we actief zijn met goede onderbouwing aandacht vragen voor problemen als het tekort aan zorgpersoneel of het tijdverlies rond administratieve rompslomp wat zorgt voor extra werkdruk. En, kunnen we gerichte voorstellen doen om te investeren in ons aller werkplezier. Want dat maakt de zorg nog beter.

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Deze blog is vandaag gepubliceerd in Medisch Contact

Foto