Blog: Tekorten

17 MEI 2023

Medische hulpmiddelen zijn er in een ontzettend brede variëteit. Het gaat om duizenden items, in letterlijk alle soorten en maten. Implantaten, katheters of specifieke naalden. Een fijnmazig netwerk van leveranciers, wereldomvattende logistieke processen en harde werkers van de inkoop en de logistieke dienst in de ziekenhuizen zorgen ervoor dat er voor iedere patiënt iedere keer weer de juiste combinatie van apparatuur en hulpmiddelen voorhanden is. Dit hebben we door de jaren heen zo goed geregeld dat we er niet meer bij stilstaan wat daar allemaal voor moet gebeuren en rekenen er gewoon op dat alles er altijd is. Maar dat is inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend.

Medisch specialisten ervaren op de werkvloer regelmatig een tekort aan medische hulpmiddelen. Meestal wordt dat opgelost door gebruik te maken van alternatieven van een andere leverancier. Maar dat eist veel extra inzet van mensen en middelen, lukt helaas niet altijd en dan kan het effect hebben op de patiënt. Soms moet de ingreep worden uitgesteld. Je zal die patiënt maar zijn bij wie dat gebeurt. Of je bent de dokter of verpleegkundige die met een alternatief hulpmiddel moet werken dat net even anders werkt dan de versie waaraan je gewend bent. Voor de podcast Stem van de dokter sprak ik over dit belangrijke onderwerp met inkoper uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis Tom Hoeben, uroloog Bart van Bezooijen en klinisch fysicus Lieke Poot. 

Dat de tekorten oplopen zegt Tom Hoeben. ‘Het effect is dat er continue 60 tot 80 producten niet leverbaar zijn.’ Dat kun je je bijna niet voorstellen en toch is het blijkbaar dagelijkse praktijk. Ook Bart van Bezooijen merkt het. ‘Aan allerlei materialen die urologen dagelijks gebruiken zijn tekorten. En dan word je plotseling geconfronteerd met het feit dat een bepaald katheter er niet meer is. Of een onderdeel van een instrument dat ik voor een prostaatoperatie nodig heb is er opeens niet.’ Het probleem van tekorten gaat nog lang duren denkt klinisch fysicus Lieke Poot. Het is volgens haar een mondiaal en complex probleem waarbij er geen makkelijke oplossing voor handen is. 

Dat beschikbaarheid van medische hulpmiddelen cruciaal is voor goede patiëntenzorg is evident. Het is dan ook goed dat er in politiek Den Haag aandacht is voor de tekorten. Tegelijkertijd is het ook zo dat tekorten ontstaan door procedures en regelgeving, zoals de invoering van de Medical Devices Regulation, de nieuwe verordening van medische hulpmiddelen. Dat medische hulpmiddelen aan strengere eisen moeten voldoen komt de veiligheid ten goede, want wie herinnert zich de PIP-implantaten niet. Maar het heeft helaas ook tot gevolg dat patiënten langer op essentiële medische hulpmiddelen moeten wachten of dat leveranciers plotseling producten uit assortiment nemen, of dat producten duurder worden. Goed nieuws is dat de inzet van alle partijen om dit probleem op te lossen groot is. Daarmee is het probleem nog niet de wereld uit. In de tussentijd zullen we alle zeilen bij moeten blijven zetten om alle ingrepen en operaties zo veel mogelijk door te laten gaan. Met dank aan allen die zich daar achter de schermen zo voor inzetten.

Luister de podcast over tekorten aan medische hulpmiddelen.

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Deze blog is vandaag gepubliceerd in Medisch Contact.
 

Piet-Hein Buiting