Blog: De frustratie van vandaag is de inspiratie voor morgen

17 OKTOBER 2023

Stel je eens voor: het is 2035, en de zorgwereld heeft zich ontwikkeld tot een omgeving met nieuwe mogelijkheden om mensen bij te staan in ziekte en gezondheid. Het zorginfarct is behandeld, de administratieve lasten hebben we onder controle en we hebben nog steeds het leukste vak van de wereld. En dit alles door gebruik van nieuwe medische en technologische mogelijkheden, goed werkende digitalisering en slimme samenwerkingsvormen. Dit is de toekomst die we nú kunnen helpen vormgeven. Laten we samen als medisch specialisten een visie schetsen voor de zorg in 2035, waarin we niet alleen kijken naar ons vak over tien jaar, maar ook naar de bredere ontwikkelingen in de zorg en onze hele maatschappij.

Laten we eerlijk zijn, de zorg staat voor enorme uitdagingen. Dat hoef ik je niet uit te leggen, want je ziet het dagelijks in je spreekkamer: de vergrijzing neemt toe, en met die vergrijzing komen chronische ziekten en multimorbiditeit steeds vaker voor. We worstelen met personeelstekorten en bureaucratische rompslomp. Er zijn tekorten aan medicijnen en medische hulpmiddelen en steeds meer beleidsmakers bemoeien zich met ons werk.  
Maar in plaats van de handen in de lucht te gooien en – ik verzin dit niet zelf, maar zoals een jonge dokter mij vertelde - ‘bezig te zijn met het gezeik van vandaag’ is het beter de handen uit de mouwen te steken om deze obstakels te zien als noodzaak voor vernieuwing. De toekomst is niet iets dat ons overkomt; het is iets dat we samen kunnen creëren. Het is tijd om de frustraties van vandaag om te zetten in de inspiratie van morgen. 

Met de toenemende technologische mogelijkheden kunnen we samen met alle zorgprofessionals - verpleegkundigen, paramedici, huisartsen, noem maar op - de zorg veranderen van een reactief naar proactief en preventief zorgsysteem. Stel je voor dat we realtime gezondheidsgegevens verzamelen die met behulp van kunstmatige intelligentie voorspellingen kunnen doen waardoor we vroegtijdig kunnen ingrijpen en interventies kunnen aanbieden voordat ziekten zich volledig ontwikkelen. Of denk aan de opkomst van genoomsequencing waardoor we behandelingen aanpassen op basis van iemands genetische aanleg. Of daar zelfs gericht op kunnen interveniëren. Dit opent de deur naar buitengewoon effectieve en gepersonaliseerde behandelingen, waardoor bijwerkingen tot een minimum worden beperkt en hersteltijden worden verkort. Of denk aan technologische ontwikkelingen die geografische beperkingen wegnemen, zodat we in 2035 via virtual reality en telemedicine zorg verlenen aan patiënten thuis, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Dit opent de deur naar grenzeloze samenwerking en kennisdeling, en gaat verder dan wat we ons vandaag kunnen voorstellen. Maar het is een toekomst die gaat komen en die we kunnen benutten voor betere zorg en nog leuker werk als we onze creativiteit en organisatietalent bundelen. 

Het lijkt ver weg, maar de toekomst komt sneller dan we denken. Hoe de gezondheidszorg er in 2035 uitziet en hoe ons vak zich ontwikkelt, wordt vandaag bepaald. Hier is onze uitnodiging aan jullie; laten we onze visie vormgeven voor de zorg in 2035. Doe je mee? Laten we de frustraties van vandaag omzetten in de inspiratie van morgen, en laten we de pioniers zijn van de gezondheidszorg van de toekomst.  

Hoe kun je deelnemen? 

Komend jaar organiseren we bijeenkomsten, webinars en andere evenementen waar medisch specialisten hun ideeën kunnen delen en kunnen bijdragen aan het vormgeven van de visie van de Federatie Medisch Specialisten op de zorg en het werk van de medisch specialist in 2035. Heb je ideeën en wil je actief een bijdragen leveren laat dat ons dan weten door een mailtje te sturen naar ms2035@demedischspecialist.nl

Graag nodig ik je nu ook al uit om op 28 november tijdens een avondwebinar mee te praten met collega-medisch specialisten en vooraanstaande sprekers zoals Lucien Engelen over de toekomst van de zorg en jouw vak als medisch specialist. Ik hoop je dan te zien!  

Meld je aan

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
 

Foto