Belangrijke wijzigingen registratieregels per 1 januari 2020

Medisch specialisten krijgen per 1 januari 2020 te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om klinische zorg te registreren die niet in het ziekenhuis, maar bij de patiënt thuis plaatsvindt. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe Registratiewijzer.

Klinische zorg thuis, zoals bijvoorbeeld het geven van chemotherapie, kan op dit moment door medisch specialisten niet geregistreerd worden en dus ook niet door ziekenhuizen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Door een nieuwe registratieregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dit per 1 januari wel mogelijk. De NZa schrapt ook een regel. De verplichting van ‘fysiek face-to-face contact’ aan het begin van een zorgtraject komt te vervallen. Overige regelgeving biedt namelijk voldoende waarborgen dat een fysiek contact tussen patiënt en de zorgverlener gedurende het zorgtraject plaatsvindt.

Parallelliteit

De derde belangrijke wijziging betreft de regels rondom ‘parallelliteit’. Vanaf 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om níet te behandelen. Daarnaast kunnen zij makkelijker geleverde zorg aan patiënten van een collega registreren. De Federatie ontwikkelde samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de NZa ook een Registratiekaart om de regelgeving zoals die per 2020 geldt in de dagelijkse praktijk beter te kunnen toepassen.

Ga naar de Registratiewijzer
Bekijk het overzicht Registratiewijzer wijzigingen 2019-2020