Adaptatie internationale richtlijn Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS)

PCOS is een hormonale afwijking waarbij de ovulatie vaak uitblijft. De aandoening treft 8 tot 13 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd wereldwijd. De aandoening heeft vele facetten, zoals psychologische (angst, depressie en lichaamsbeeld), reproductieve (onregelmatige cycli, hirsutisme, infertiliteit en zwangerschapscomplicaties) en metabole kenmerken (insuline resistentie, metabool syndroom, prediabetes type 2 en cardiovasculaire risicofactoren). Met een doorvertaling van de internationale richtlijn PCOS naar de Nederlandse situatie, wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de verbetering van diagnostiek en behandeling van patiënten met PCOS in Nederland, en praktijkvariatie verminderen. 

De internationale richtlijn PCOS is in 2018 ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen CREPCOS, Monash University, ASRM en ESHRE. In 2020-2021 is het hoofdstuk over beoordeling en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen al aangepast aan de Nederlandse situatie. Nu volgt ook de rest van de richtlijn. Dit deel gaat onder andere over: 

  • Screening en diagnostiek bij PCOS 
  • PCOS gedurende verschillende levensfasen en risico-inventarisatie van hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu en endometriumkanker 
  • Kwaliteit van leven, depressie en angst, psychoseksuele functie en lichaamsbeeld bij PCOS 
  • Eetstoornissen en een verstoord eetpatroon bij PCOS 
  • Leefstijl en de invloed van leefstijl- dieet- of beweeginterventies 
  • Farmacologische behandeling voor niet-zwangerschapsuitkomsten 

De richtlijn is bedoeld voor gynaecologen, fertiliteitsartsen, diëtisten, ziekenhuisapothekers en psychologen. Op dit moment worden er ook nog Thuisartsteksten bij de richtlijn ontwikkeld. 

Samenwerking 

Deze adaptatie van de internationale richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), in samenwerking met psychologen, huisartsen, fertiliteitsartsen, endocrinologen, diëtisten en patiëntvertegenwoordigers (Stichting PCOS en Freya). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn