Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC

Het ultimatum dat de werknemersorganisaties in de zorg afgelopen week aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stuurden, verliep dinsdag 19 juni om 9.00 uur. De NFU is in haar reactie helaas niet ingegaan op de eisen van de 67.000 werknemers.

Voor de vier betrokken werknemerspartijen, waaronder LAD/AC/FBZ, staat voorop goede cao-afspraken te maken. Nu de NFU er wederom blijk van geeft niet serieus in te gaan op onze eisen, is besloten over te gaan tot het voorbereiden van acties.

Loon, werkdruk en generatieregeling

De werknemersorganisaties willen een marktconforme loonsverhoging afspreken voor de medewerkers in de umc’s. Het voorstel van NFU voldoet daar niet aan. Daarnaast moeten in de cao afspraken gemaakt worden over de aanpak van de werkdruk. Er is al een groot personeelstekort. Verder willen we net als in de algemene ziekenhuizen en andere zorgbranches een generatieregeling afspreken voor werknemers van 60 jaar en ouder. Ten slotte willen wij de stagevergoeding in de Cao UMC afspreken voor alle stagiair(e)s, inclusief coassistenten.

Kom naar de actiebijeenkomsten!

In alle acht umc’s zijn actiecomités opgericht die de acties concreet organiseren. De aard en omvang daarvan wordt bepaald in overleg met de werknemers in de umc's. De werknemers nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om de patiëntenzorg. We zorgen ervoor dat de werkgever tijdig over de actieplannen geïnformeerd is, zodat de werkgever hierop kan anticiperen. In alle umc's worden bijeenkomsten gehouden om de ontwikkelingen toe te lichten. Ook wordt besproken welke vervolgstappen mogelijk zijn en wat de op stapel staande acties voor de werknemers betekenen. Er is volop ruimte voor het beantwoorden van vragen. In enkele umc’s (LUMC, AMC, UMCU en Erasmus) zijn al bijeenkomsten gehouden. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

• VUMC: 28 juni 2018, De Rijn, 16.00-18.00 uur
• Radboudumc: 4 juli 2018, Kasteel Heyendael, Beelkamer, 16:00-18:00 uur
• UMCG: 5 juli 2018, 16:15-17:30 uur
• Maastricht UMC+: 10 juli 2018, Greepzaal op niveau 4 in het hoofdgebouw 11:30-13:30 uur

Op de website van de LAD staat meer informatie over deze bijeenkomsten. Maar houd vooral de aankondigingen in uw umc in de gaten. De Federatie Medisch Specialisten is via de LAD vertegenwoordigd in de CMHF aan de onderhandelingstafel voor de Cao UMC.