Update onderhandelingen Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV hebben op donderdag 18 januari 2024 samen met de NFU stappen gezet om te komen tot een nieuwe Cao UMC. Het streven is een cao waarbij alle 80.000 umc-werknemers er qua arbeidsvoorwaarden op vooruitgaan. 

De belangrijkste onderwerpen waarover gesproken wordt:

  • loon;
  • reis- en parkeerkosten;
  • BAC-diensten;
  • extra vrije tijd;
  • een goed generatiebeleid voor iedereen.

Op 12 februari worden de onderhandelingen voortgezet. 

Lees meer op de website van de LAD