LAD ondertekent nieuwe Cao UMC niet

De LAD heeft besloten de nieuwe Cao UMC niet te ondertekenen. Een meerderheid van de medisch specialisten stemde tegen het onderhandelingsresultaat, omdat de afspraken over duurzame inzetbaarheid niet evenwichtig genoeg zijn. De andere cao-partijen hebben wel ingestemd en dus is de nieuwe cao wel een feit. De LAD beraadt zich nu op vervolgstappen.

De LAD zit aan de Cao UMC-tafel om de belangen van medisch specialisten te behartigen; de andere LAD-leden, waaronder a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers, worden vertegenwoordigd door FBZ. Van hen kon wel een meerderheid instemmen met het resultaat. Zij zijn blij met de komst van het balansverlof, het generatiebeleid, de verbeterde reiskostenregeling en het voornemen om de arbeidsduur van aios te normaliseren. Een aantal aios hoopt wel dat dat voornemen tijdens de looptijd concreet wordt, zodat er ook echt iets verandert.

Optelsom

De ontevredenheid bij medisch specialisten zit in een optelsom van de afspraken die specifiek voor hen gelden: zo moeten medisch specialisten tot latere leeftijd diensten draaien, krijgen ze een versoberd generatiebeleid ten opzichte van andere umc-werknemers en krijgen ze opnieuw te maken met loondifferentiatie. Terwijl voor andere werknemers nu al balansverlof wordt ingevoerd, is voor medisch specialisten onduidelijk in hoeverre de NFU de komende jaren gaat investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Ook hebben medisch specialisten vraagtekens bij de afspraak dat ze na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht ten minste 8 uur rusttijd kunnen nemen dan wel geen aansluitende (dag)dienst met patiƫntgebonden taken hoeven te verrichten.

Vervolg

De LAD beraadt zich nu samen met de Federatie Medisch Specialisten en medisch specialisten op vervolgstappen. Lees meer op de website van de LAD.