Aanvulling op richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen

Deze richtlijn heeft betrekking op volwassen patiënten die contrastmiddel ontvangen voor radiologische of cardiologische onderzoeken of behandelingen. Binnen de radiologie worden contrastmiddelen veelvuldig gebruikt, vooral jodiumhoudend en gadoliniumhoudend contrastmiddel, zonder dat er veel bewustzijn en bekendheid was over de specifieke aspecten van de veiligheid van deze middelen. Dit derde deel is een aanvulling op de eerste twee delen hierover.

Het nieuwe onderdeel van de richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen (deel 3) gaat over de preventie van jodium-geïnduceerde hyperthyroïdie, contrastmiddelen tijdens de zwangerschap en lactatie, en contrastmiddelen bij zeldzame aandoeningen (m. Kahler, feochromocytoom, MG en mastocytose). Ook is er aandacht voor veilige tijdsintervallen tussen de toedieningen van contrastmiddelen, preventie van hypersensitiviteitsreacties bij contrastmiddelen, analytische interferentie van contrastmiddelen bij laboratoriumonderzoek en gadoliniumdepositie in het lichaam bij gadoliniumhoudend contrastmiddel.

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) heeft de richtlijn ontwikkeld in samenwerking met afgevaardigden vanuit de internist-endocrinologen (NIV/NVE), internist-allergologen en klinisch immunologen (NVvAKI), (neurovasculaire interventie) neurologen en neurochirurgen (NVN/NVvN), gynaecologen en obstetrici (NVOG) en (vasculair) chirurgen (NVvH/NVvV). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject methodologisch ondersteund. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 1 t/m 3 is volledig in het Engels ontwikkeld, om samenwerking met internationale comités te bevorderen, zoals de Contrast Media Safety Committee van de ESUR, de ESMRMB Gadolinium Research en Education Comittee en de ACR Committee on Drugs and Contrast Media. Inmiddels zijn er, naar aanleiding van publicatie van deze richtlijn, ook al meerdere manuscripten ingediend bij peer-reviewed tijdschriften en internationale samenwerkingsverbanden opgestart.

Vervolg

Momenteel is er gestart met een vierde deel over Veilig gebruik van contrastmiddelen bij kinderen. Voor meer informatie over de status en voortgang van dit richtlijndeel kunt u contact opnemen met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.