3 juni Webinar: Herstelplan voor de zorg

V&VN en de Federatie Medisch Specialisten organiseren donderdagavond 3 juni om 19.30 uur het webinar over het herstelplan voor de zorg. Na de derde golf in de coronapandemie wacht ons allemaal een grote hoeveelheid inhaalzorg. Wat hebben de zorgprofessionals nodig om fysiek en mentaal te herstellen van de afgelopen intense tijd? Welke ondersteuning hebben we nodig om samen klaar te staan voor alle patiënten die al zo lang wachten op inhaalzorg?

Waarom is dit herstelplan van essentieel belang voor de zorg?

Na een openingswoord namens de minister van VWS staan Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem en bestuursvoorzitter van de V&VN Bianca Buurman stil bij de eerste resultaten van de peiling herstelzorg voor zorgprofessionals die de afgelopen dagen door verschillende zorgorganisaties is uitgezet. In deze peiling staat de vraag centraal wat de behoeftes zijn van zorgprofessionals om mentaal en fysiek te kunnen herstellen van de afgelopen intense tijd. Een panel van medisch specialisten en verpleegkundigen reageert. De input van de deelnemers aan het webinar zal worden meegenomen in de uitwerking van het herstelplan voor de zorg waartoe de Federatie en de V&VN het initiatief hebben genomen.

Wat kunnen we leren van elkaar?

Vervolgens delen medisch specialisten en verpleegkundigen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond hun ervaringen. Hoe hebben zij de afgelopen periode beleefd? Wat is hun aanpak om naast patiënten het personeel op de eerste plek te zetten? Wat zijn hun vervolgstappen en welke tips en trucs hebben zij voor hun zorgcollega’s in de rest van het land?

Wat kunnen we leren van anderen?

Bij Defensie is er al veel ervaring met nazorg van professionals. Zij geven tijdens dit webinar een kijkje in de keuken en gaan onder andere in op de vraag hoe je kunt herkennen dat een collega wellicht hulp nodig heeft. We sluiten dit webinar af met een toelichting van een militair én arts die tijdens de crisis is bijgesprongen op de ic en op de COVID-afdeling. Hoe is hij mentaal en fysiek gezond gebleven en wat kunnen anderen van zijn ervaringen leren?