22 juni uitreiking Wetenschaps- en innovatieprijs 2023

De drie nominaties voor de Wetenschaps- en innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten zijn bekend. In willekeurige volgorde: de eerste genomineerde is de DHOPE-DCD trial (chirurgen) over het verminderen van galwegcomplicaties na levertransplantatie. De tweede is de FRAIL-HIP studie (samenwerking tussen klinisch geriaters, orthopeden en chirurgen) over het wel of niet opereren van heupfracturen bij kwetsbare ouderen. De derde nominatie is de REMAP-CAP studie (intensivisten) over behandeling van COVID-19 patiënten op de ic met tocilizumab of sarilumab. Wie straks de bokaal in ontvangst mag nemen, blijft nog even spannend. Op 22 juni wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Uit de 24 voordrachten van de wetenschappelijke verenigingen heeft de vakjury onder leiding van ZonMw-voorzitter Arfan Ikram drie onderzoeken genomineerd. ‘We hebben mooie onderzoeken van hoog niveau ontvangen, die gericht zijn op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek of behandeling, of vernieuwingen in de organisatie van zorg’, aldus de jury. ‘Bij het selecteren van de top 3 is naast het innovatieve karakter van het onderzoek ook gelet op relevantie voor de klinische praktijk, impact op de zorg, multidisciplinaire samenwerking, het grensverleggende karakter van de studies en een goede opzet en uitvoering van het onderzoek. Op basis van deze criteria verdienen deze drie onderzoeken duidelijk een plek in de finale.’

De genomineerde onderzoeken zijn:

 • DHOPE-DCD trial (chirurgen): Zijn er na levertransplantatie minder galwegcomplicaties wanneer de donorlever vooraf wordt behandeld met machineperfusie? 

  Een kwart van de donorlevers van mensen die overleden zijn na een hartstilstand, ontwikkelt galwegcomplicaties. In dit onderzoek is gekeken naar een nieuwe behandeling waarbij machineperfusie wordt toegepast bij deze donorlevers voorafgaand aan de transplantatie. Met deze techniek wordt de lever doorspoeld met koude zuurstofrijke preservatievloeistof. Uit het onderzoek bleek dat de kans op het ontwikkelen van ernstige galwegcomplicaties driemaal lager was bij het toepassen van machineperfusie. Deze patiënten hoefden minder vaak heropgenomen te worden, medicatie te krijgen of een interventie te ondergaan (operatie/stents). Dit betekent een lagere morbiditeit en lagere zorgbehoefte voor kwetsbare patiënten.  

  Onderzoekers: Rianne van Rijn, Ivo Schurink, Yvonne de Vries, Aad van den Berg, Miriam Cortes Cerisuelo, Sarwa Darwish Murad, Joris Erdmann, Nicholas Gilbo, Robbert de Haas, Nigel Heaton, Bart van Hoek, Volkert Huurman, Ina Jochmans, Otto van Leeuwen, Vincent de Meijer, Diethard Monbaliu, Wojciech Polak, Jules Slangen, Roberto Troisi, Aude Vanlander, Jeroen de Jonge, Robert Porte.

  Lees meer over dit onderzoek

video-play-button
 • FRAIL-HIP studie (samenwerking tussen klinisch geriaters, orthopeden en chirurgen): Is het opereren van een heupfractuur bij zeer kwetsbare ouderen van toegevoegde waarde?  

  Tien procent van de patiënten met een heupfractuur in Nederland is zo kwetsbaar dat ze meestal binnen een maand na de breuk al overlijden. Deze patiënten werden tot nu toe wel nog geopereerd, maar het is de vraag of dat zinvol is gezien de veelvuldige complicaties na de operatie. Deze studie toonde aan dat bij deze groep patiënten die na zorgvuldig samen beslissen niet geopereerd werden, de kwaliteit van leven behouden bleef en de kwaliteit van hun sterfbed goed was. Als gevolg van deze studie wordt nu in overleg tussen arts en patiënt/familie vaker afgezien van operatie bij patiënten die dat, in het licht van hun aandoeningen, ook niet meer wensen. 

  Onderzoekers: Pieter Joosse, Hanna Willems, Taco Gosens, Sverre Loggers, Romke van Balen, Esther van Lieshout, Suzanne Polinder, Kees Jan Ponsen, Marc van de Ree, Jeroen Steens, Michiel Verhofstad, Rutger Zuurmond.

  Lees meer over het onderzoek
video-play-button

REMAP-CAP studie (intensivisten): Is het zinvol om patiënten die met COVID-19 op de intensive care worden opgenomen, te behandelen met de middelen tocilizumab of sarilumab?  

Op het moment van dit onderzoek was nog weinig bekend over de beste behandeling voor ic-patiënten met COVID-19. Uit dit onderzoek bleek dat het toevoegen van de middelen tocilizumab of sarilumab aan de standaardbehandeling voor deze patiënten effectief was, en dat het niet uitmaakt welk van de twee je kiest – ze werken even goed. Patiënten die met tocilizumab of sarilumab werden behandeld lagen minder lang op de intensive care en overleefden hun opname vaker. Hierdoor zijn tijdens de pandemie wereldwijd vele duizenden levens gered.  

Onderzoekers: Lennie Derde, Marc Bonten, Helen Leavis, Emma Rademaker, Frank van de Veerdonk.

Lees meer over dit onderzoek

video-play-button