Voordracht 2023: Heelkunde


Onderzoeksvraag

Zijn er na levertransplantatie minder galwegcomplicaties wanneer de donorlever vooraf wordt behandeld met machineperfusie?  

Onderzoekers 

Rianne van Rijn, Ivo Schurink, Yvonne de Vries, Aad van den Berg, Miriam Cortes Cerisuelo, Sarwa Darwish Murad, Joris Erdmann, Nicholas Gilbo, Robbert de Haas, Nigel Heaton, Bart van Hoek, Volkert Huurman, Ina Jochmans, Otto van Leeuwen, Vincent de Meijer, Diethard Monbaliu, Wojciech Polak, Jules Slangen, Roberto Troisi, Aude Vanlander, Jeroen de Jonge, Robert Porte.

Impact van het onderzoek

Een kwart van de donorlevers van mensen die overleden zijn na een hartstilstand, ontwikkelt galwegcomplicaties. In dit onderzoek is gekeken naar een nieuwe behandeling waarbij machineperfusie wordt toegepast bij deze donorlevers voorafgaand aan de transplantatie. Met deze techniek (DHOPE) wordt de lever doorspoeld met koude zuurstofrijke preservatievloeistof. Uit het onderzoek bleek dat de kans op het ontwikkelen van ernstige galwegcomplicaties driemaal lager was in de DHOPE groep dan in de controlegroep. Deze patiënten hoefden minder vaak heropgenomen te worden, medicatie te krijgen of een interventie te ondergaan (operatie/stents). Dit betekent een lagere morbiditeit en lagere zorgbehoefte voor kwetsbare patiënten.  

Deze nieuwe techniek is inmiddels een onderdeel geworden van de standaardbehandeling bij levertransplantatie van donorlevers afkomstig van mensen die zijn overleden aan een hartstilstand. Het effect van deze techniek is zo gunstig gebleken, dat het niet alleen landelijk is geïmplementeerd maar dat ook internationaal steeds meer centra dit opnemen in hun transplantatieprogramma.   

Lees de publicatie