Voordracht 2023: Klinische geriatrie en Orthopedie

Onderzoeksvraag

Is het opereren van een heupfractuur bij zeer kwetsbare ouderen van toegevoegde waarde?  

Onderzoekers

Pieter Joosse, Hanna Willems, Taco Gosens, Sverre Loggers, Romke van Balen, Esther van Lieshout, Suzanne Polinder, Kees Jan Ponsen, Marc van de Ree, Jeroen Steens, Michiel Verhofstad, Rutger Zuurmond.

Impact van het onderzoek

Tien procent van de patiënten met een heupfractuur in Nederland is zo kwetsbaar dat ze meestal binnen een maand na de breuk al overlijden. Deze patiënten werden tot nu toe wel nog geopereerd, maar het is de vraag of dat zinvol is gezien de veelvuldige complicaties na de operatie. Ze hebben namelijk veelvuldig complicaties na de operatie. Deze studie toonde aan dat bij deze groep patiënten die na samen beslissen niet geopereerd werden, de kwaliteit van leven behouden bleef en de kwaliteit van hun sterfbed goed was. Als gevolg van deze studie wordt nu in overleg tussen arts en patiënt/familie vaker afgezien van operatie bij patiënten die dat, in het licht van hun aandoeningen, ook niet meer wensen.