In 2020 meer juridische vragen door COVID-19

Onze juristen behandelden in 2020 in totaal 2.780 vragen en dossiers. Dat is een stijging van 35% ten opzichte van 2019. Relatief veel van deze vragen gingen over de COVID-19 crisis. Bijvoorbeeld over onderwerpen als vakantie en verlof, roosters en diensten, overuren of minder werk, ziekte, en zwangerschap en opleiding. De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd ook in 2020 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld.

Bijna 60% van de juridische vragen die de Federatie en de LAD in 2020 behandelden, gingen over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris en arbeidsongeschiktheid. In 2020 is ook meer ondersteuning geboden aan groepen professionals. MSB’s hadden bijvoorbeeld vooral vragen over de instelling van cliëntenraden en vragen over de gevolgen van productie- en honorariumafspraken in relatie tot de COVID-19 crisis.

Op het gebied van gezondheidsrecht en verenigingszaken zijn in 2020 aanzienlijk meer vragen gesteld dan in 2019. Deze vragen kwamen vooral vanuit de wetenschappelijke verenigingen, maar ook vanuit de eigen interne organisatie. Een groot deel van deze toename is direct te relateren aan de COVID-19 crisis met vragen over triage, persoonlijke beschermingsmiddelen, beeldbellen, protocollen, maar bijvoorbeeld ook over het aanpassen van statuten op de Noodwet digitaal vergaderen.

Bijna de helft van de vragen werden gesteld door medisch specialisten. In lijn met de omvang van de beroepsgroepen stelden net zoals in voorgaande jaren psychiaters, kinderartsen en internisten de meeste vragen.

Belangrijke onderwerpen in 2020

  • COVID-19 crisis
  • Wet DBA (zzp-schap)
  • Instelling van cliëntenraden zorg
  • Gezond en veilig werken
  • Positionering

Lees meer over onze juridische dienstverlening en wat wij voor u kunnen doen.