Juiste zorg op de juiste plek en netwerkgeneeskunde

Ook de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek heeft een prominente plek in de medische vervolgopleiding, in het bijzonder hoe netwerkgeneeskunde hieraan kan bijdragen. Juiste zorg op de juiste plek is een beweging waarmee medisch specialisten de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar willen houden. De Federatie Medisch Specialisten heeft meer dan 250 voorbeelden verzameld van de juiste zorg op de juiste plek, waaronder voorbeelden binnen de medische vervolgopleiding

Netwerkgeneeskunde

Over het realiseren van juiste zorg op de juiste plek hebben ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord (HLA). Volgens de Federatie is netwerkgeneeskunde een goede, zo niet de beste manier om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt - verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie namelijk te beperkt. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit een netwerk naar de patiënt toe. In dit netwerk werken diverse (zorg)professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen en medisch specialisten met respect voor elkaars kennis en kunde samen. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen en waar. En wat een patiënt zelf kan doen. 

Interprofessioneel opleiden

De medische vervolgopleidingen spelen op deze ontwikkeling in door interprofessioneel werken in te bedden in de opleiding. Dat wil zeggen: naast de samenwerking tussen medisch specialisten onderling (intraprofessioneel) is het van belang dat medisch specialisten, en dus ook aios, de samenwerking versterken met zorgprofessionals in de eerstelijns-, anderhalvelijns- en tweedelijns-zorg (interprofessioneel). De ambitie is de kennis en het vertrouwen in elkaar te vergroten door samen te werken en te leren van andere zorgprofessionals. Dit zorgt voor een goede basis voor juiste zorg op de juiste plek en netwerkgeneeskunde.  

Opleiden 2025

Met het project Opleiden 2025 nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. En om actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats te geven in de medische vervolgopleidingen, zoals preventie, samen beslissen en e-health. Opleiden 2025 bestaat uit vier deelprojecten die nauw met elkaar verweven zijn: Nieuwe thema’s, Interprofessioneel opleiden, Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken, en Opleidingsstructuur.