Federatienieuws

Alle informatie over COVID-19 in één overzicht

Op de website van de Federatie staan alle actuele COVID-19 leidraden, webinars, omscholingsmaterialen, onderzoeksinformatie en handvatten die kunnen helpen om onder stressvolle omstandigheden fysiek en mentaal gezond te blijven. Vier expertiseteams van de Federatie ontwikkelden al meer dan vijftig leidraden, handreikingen en richtlijnen.

Ze zijn op de website onderverdeeld in de categorieën:

  • Infectiepreventie
  • Voor opname/spoedeisende hulp
  • Behandeling/opname op de afdeling
  • Opname ic
  • Nazorg
  • Niet-COVID zorg

Alle leidraden worden continu geüpdatet, zoals onlangs de leidraad Persoonlijke Beschermingsmiddelen in de poliklinische setting en de leidraad Medicamenteuze behandelopties. Sinds kort is ook de Kennisagenda COVID-19 te raadplegen, met de tien belangrijkste onderzoeks­vragen in de bestrijding van COVID-19.

Bekijk de overzichtspagina

Het cijfer

65 miljoen
Dit is het totaal aantal bezoeken aan Thuisarts.nl in 2020. Een stijging van 36 procent ten opzichte van 2019. Deze stijging is te danken aan het sterk groeiend aantal onderwerpen op Thuisarts.nl én aan de grote groep mensen die meer over COVID-19 willen weten. Er staan inmiddels ruim driehonderd medisch-specialistische onderwerpen op Thuisarts. Dit aantal groeit hard nu de site vast onderdeel is geworden van richtlijnontwikkeling.

Terugvragen contributiegelden

Medisch specialisten in dienstverband kunnen hun contributies van beroeps- en belangenorganisaties - zoals de wetenschappelijke vereniging, de Federatie en de LAD - vaak volledig vergoed krijgen van hun werkgever. Via het budget functiegebonden kosten kunnen lidmaatschapskosten doorgaans volledig worden vergoed. Wanneer een functiegebonden budget ontbreekt of niet toereikend is, kan je in de regel tot vijftig procent van de contributie onbelast vergoed krijgen op grond van de werkkostenregeling.
Medisch specialisten vrij beroeps­beoefenaren kunnen deze lidmaatschapsgelden als zakelijke kostenpost opvoeren. Medisch specialisten die onder de Cao ggz vallen, kunnen persoonlijke kosten declareren vanuit het jaarlijks maximumbudget dat hen wordt toegekend.

Lees meer over de vergoedingsmogelijkheden

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

Excellent wetenschappelijk onderzoek verdient natuurlijk een podium. Om het jaar reikt de Federatie Medisch Specialisten dan ook de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. In 2021 valt deze eer toe aan de medisch specialist met het beste onderzoek naar de evaluatie van bestaande behandelingen of diagnostiek. In totaal hebben 24 wetenschappelijke verenigingen een voordracht gedaan aan de vakjury. In mei worden drie genomineerden voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 bekendgemaakt.

Bekijk het overzicht van alle ingezonden onderzoeken op demedischspecialist.nl/wetenschapsprijs

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine