Federatienieuws

1001 goede voorbeelden

Woensdag 8 september vindt het geaccrediteerde online congres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ van de Federatie Medisch Specialisten. Dag in dag uit maken medisch specialisten in heel Nederland de juiste zorg op de juiste plek mogelijk. Er zijn wel '1001' voorbeelden van medisch specialisten die voorop gaan in vernieuwing om de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar te houden.

Een voorbeeld zijn de dermatologen die in Rotterdam en omgeving huisartsen helpen bij het herkennen en behandelen van huidaandoeningen. Dat voorkomt onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Of neem het Nationaal Epilepsie Netwerk. Samenwerking tussen gespecialiseerde epilepsiecentra en algemene ziekenhuizen is goed voor zowel de ontwikkeling als de verspreiding van expertise, en dus voor epilepsiepatiënten. Dit is nog maar een greep uit de vele voorbeelden die tijdens het Federatiecongres de revue zullen passeren.

Onder leiding van dagvoorzitter Twan Huys nemen medisch specialisten en andere (zorg)professionals de succesfactoren van juiste zorg op de juiste plek onder de loep. Wat kunnen we van al die voorbeelden leren zodat de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk wordt? En welke oplossingen zijn er om belemmeringen weg te nemen zoals problemen met gegevensuitwisseling en de bekostiging?

1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ vindt plaats op woensdag 8 september van 13.00 tot 17.30 uur. De eigen bijdrage is € 49,- voor aios, € 99,- voor medisch specialisten en andere zorgverleners zoals huisartsen en verpleegkundigen, en € 149,- voor overige deelnemers (excl. btw).

Cijfer: 18 miljoen

Het ministerie van VWS steunt zorgevaluatieonderzoek door per jaar structureel 18 miljoen euro beschikbaar te stellen. 28 wetenschappelijke verenigingen hebben hun belangrijkste kennisvragen uit de praktijk geïnventariseerd. Momenteel lopen er meer dan 100 onderzoeken.

Kwaliteitseffecten en besparing door zorgevaluatie

Met zorgevaluatie, klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek, verzamelen medisch specialisten structureel nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is. Wat dit oplevert, lees je in de factsheet 'Voorbeelden en effecten van zorgevaluatie'.

Download het artikel als Pdf

Lees meer artikelen uit het magazine