Factsheet Voorbeelden en effecten zorgevaluatie

De Federatie heeft een factsheet gemaakt met voorbeelden en effecten van zorgevaluatie. Met zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) verzamelen medisch specialisten continu nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is. De voorbeelden in de factsheet beschrijven de kwaliteitseffecten en de kostenbesparingen door zorgevaluatie.

Federatievoorzittter Peter Paul van Benthem: ‘Met zorgevaluatie weten we beter welke behandelingen effectief zijn voor welke patiëntengroep. Het betekent echter niet dat behandelingen waarvan de effectiviteit nog niet bewezen is, zinloos zijn. Niet bewezen effectief is niet hetzelfde als bewezen niet-effectief. Zorgevaluatie leidt vaak ook tot flink lagere kosten. Maar dat laatste is geen doel op zich. We doen dit onderzoek primair om de kwaliteit van zorg te verbeteren. En als de kwaliteit verbetert levert dat vanzelf besparingen op.’

Het ministerie van VWS steunt zorgevaluatie-onderzoek door per jaar structureel 18 miljoen euro beschikbaar te stellen. 28 Wetenschappelijke verenigingen hebben hun belangrijkste kennisvragen uit de praktijk geïnventariseerd. Momenteel lopen er meer dan 100 onderzoeken.

Download de factsheet Voorbeelden en effecten van zorgevaluatie