Federatienieuws


Producten


E-learning Samen beslissen
Medisch specialisten en aios kunnen met de gratis e-learning De kern van samen beslissen hun kennis over gespreksvoering en hun communicatievaardigheden aanscherpen. De e-learning bestaat uit vijf modules, accreditatie is aangevraagd voor zeven punten.

Factsheets Regionale samenwerking
Om regionale samenwerking te versterken, ontwikkelde de Federatie samen met de NVZ verschillende factsheets met adviezen voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Aanleiding is het Integraal Zorgakkoord waarin staat dat regionale samenwerking nodig is om passende zorg vorm te geven. 

E-zine Kwaliteitsgelden
In ons speciale e-magazine lees je de ervaringen van verschillende medisch specialisten met maatschappelijk relevante projecten die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren. Deze projecten worden ondersteund door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Factsheet Transformatiegelden
Voor impactvolle zorgtransformaties stelt VWS 2,8 miljoen euro beschikbaar. In de factsheet Transformatiegelden van de Federatie en de NVZ staat een toelichting op deze gelden en het beoordelingskader dat wordt gehanteerd. 

Factsheet Verantwoordelijkheidsverdeling
In de herziene KNMG-handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling vervangt het begrip regiebehandelaar het begrip hoofdbehandelaar. In deze factsheet staat wat deze wijziging betekent voor de dagelijkse praktijk van artsen. 

Richtlijnen


Muziek tijdens het perioperatieve proces
De richtlijn Perioperatief traject is aangevuld met vier nieuwe modules over het toepassen van muziek bij patiënten die klinisch geopereerd worden onder algehele en regionale anesthesie.

Delier
Voor medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld voor de diagnostisering en behandeling van delier.

Invasieve beademing
Deze nieuwe module bevat adviezen over invasieve beademing bij patiënten met COVID-19-gerelateerd hypoxemisch falen. De richtlijnmodule gaat in op de toepassing van vroege endotracheale intubatie.

En ook


Uitreiking Wetenschaps- en innovatieprijs 2023
Op donderdagavond 22 juni wordt de Wetenschaps- en innovatieprijs uitgereikt. De drie kanshebbers zijn: de DHOPE-DCD trial over het verminderen van galwegcomplicaties na een levertransplantatie, de FRAIL-HIP studie over het wel of niet opereren van heupfracturen bij kwetsbare ouderen, en de REMAPCAP studie over behandeling van COVID-19 patiënten op de ic met tocilizumab of sarilumab. Lees vanaf 23 juni op onze website wie de winnaar is! 

Nieuwe afleveringen podcast
Via Spotify, Apple Podcasts en onze website kun je drie nieuwe afleveringen van onze podcast Stem van de dokter beluisteren. Podcast-aflevering 9 gaat over samenwerking met commerciële partijen, aflevering 10 over tekorten aan medische hulpmiddelen en aflevering 11 over Artificial Intelligence. Onze host is Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting.

Netwerk Startende Medisch Specialisten
Binnen de Federatie is recent het Netwerk Startende Medisch Specialisten gestart om deze specifieke groep een stem te geven. Startend medisch specialisten onderscheiden zich op een aantal vlakken van de al langer geregistreerde medisch specialist en hebben andere behoeften en specifieke uitdagingen.

Geen modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem
Minister Kuipers ziet af van de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het zou onvoldoende zekerheid geven over de effectiviteit en gevolgen voor patiënten. Daarnaast geeft hij de leveringszekerheid van geneesmiddelen als reden op. Vicevoorzitter van de Federatie Selma Tromp: 'Over beide punten hebben we onze zorgen geuit in brieven aan de minister en de Tweede Kamer. We kunnen ons dan ook goed vinden in dit besluit.’


Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine