IPE-UNIT

Op de kraamafdeling van het OLVG-West leren co-assistenten kindergeneeskunde en gynaecologie samen met verloskundigen in opleiding en verpleegkundigen van en over elkaar onder supervisie van getrainde tutoren om het beleid rondom een patiënt te formuleren en uit te voeren. Elke week start hier een nieuw studententeam.  

De IPE-Unit 

Om in het netwerk van zorgprofessionals op een kraamafdeling als één team te kunnen samenwerken is kennis over elkaars competenties nodig, naast goede interprofessionele communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. Studenten van verschillende zorgprofessies kunnen dit binnen deze Interprofessionele Educatie Unit (IPE-Unit) leren. 

Leerdoelen 

  • Leren samenwerken 
  • Klinisch redeneren 
  • Conflicten oplossen 
  • Gezamenlijk tot de beste zorg voor patiënten komen 
  • Motivational interviewing  
  • Bijdragen aan patiënteducatie ter ondersteuning van de keuzes die een patiënt maakt over zijn/ haar zorgproces 

Werkwijze 

Elke week start een nieuw studententeam, bestaande uit een co-assistent kindergeneeskunde, co-assistent verloskunde en gynaecologie, een MBO- of HBO-verpleegkundige in opleiding, of in opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige en een derdejaars verloskundige in opleiding. Onder supervisie van een drietal tutoren (een ervaren klinisch verloskundige, verpleegkundige en arts-docent) leren ze met, van en over elkaar, terwijl ze klinische redeneren, beleid voorstellen én uitvoeren voor een viertal kraamvrouwen en hun pasgeboren zuigelingen op de kraamafdeling. Dit is een cyclisch proces, met aandacht van reflectie op het interprofessioneel leren en werken. Deze teams krijgen hierbij ruimte om zelf en begeleid te sturen op optimale resultaten. 

Resultaten tot nu toe 

Van oktober 2016 tot heden worden elk jaar gedurende 42 weken per jaar studenten van diverse zorgprofessies opgeleid in interprofessioneel leren en samenwerken met betrekking tot kraamvrouwen en hun pasgeborenen. 

Meer informatie 

Meer weten over dit initiatief? Of neem contact op met: 

Drs. S.C.M. (Saskia) Oosterbaan-Lodder, arts-docent & programmacoördinator IPE – s.oosterbaan@olvg.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Samen wérken begint met samen léren
Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden