Het interprofessionele spreekuur

Gezamenlijk spreekuur van aios revalidatiegeneeskunde en reumatologie ondersteunt de vakinhoudelijke ontwikkeling en gezamenlijke patiëntenzorg. 

Interprofessioneel spreekuur 

Leren in de opleidingsomgeving gaat voor veel aios gepaard met contacten met andere specialismen. In dit initiatief staat samen leren als aios van elkaars vakgebied centraal. De aios revalidatiegeneeskunde en de aios reumatologie voeren een gezamenlijk spreekuur onder begeleiding van de revalidatiearts en de reumatoloog. Dit kan ook een zogenoemd technisch spreekuur zijn waarbij orthopedische schoenmakers en orthopedische instrumentenmakers betrokken zijn. 

Leerdoelen 

Algemeen:

  • Vakinhoudelijke ontwikkeling.

Werkwijze 

Organiseer gezamenlijke spreekuren bij de reumatologie en de revalidatiegeneeskunde. Deel de tips en tops van je vak met je collega-aios. Zo ontwikkel je een goede inhoudelijke samenwerking die de opleidingstijd overstijgt.  

Met oog voor de leerdoelen wordt een stappenplan voor de stage gemaakt. Het is belangrijk dat de aios mee kan denken en doen in het vakgebied. Revalidatievoorbeelden voor de reumatologie zijn: ICF-evaluatie (International Classification for Functioning); paramedische behandeling, technische spreekuren. Voor de revalidatie bij de reumatologie zijn dat: Multidisciplinair-reumatologie overleg; poli reumatologie met o.a. artrose; fybromyalgie en reumaconsulent. Advies: Doe enkele keren samen spreekuur bij de reumatologie en de revalidatiegeneeskunde. Technische spreekuren met schoenmakers en instrumentmakers tonen aanpassingen en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) oplossingen. 

Gezamenlijk wordt deze stage geëvalueerd, worden observaties uitgewisseld en wordt feedback gegeven aan de collega-aios. Geef elkaar de ruimte om te leren. Leg feedback vast in het e-portfolio, maar ook wederkerig in het portfolio van de collega-aios.  

Tips

  • Bereid de stage ruim van tevoren voor. Maak het onderdeel van je e-portfolio. Het kan prima een verdiepingsstage zijn.
  • Geef elkaar de ruimte om het vakgebied te verkennen. Houd contact met je collega tijdens de stage, over en weer.
  • Maak elkaar nieuwsgierig: je collega-aios naar jouw specialisme en neem de tijd je te verdiepen in de mogelijkheden van het te bezoeken specialisme.
  • De opleiders van beide disciplines evalueren gezamenlijk de beide stagemomenten.

Meer informatie

Meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met: 

Prof dr GM Rommers, revalidatiearts
Adelante afdeling revalidatiegeneeskunde MUMC+ 
Postbus 5800 
6202 AZ Maastricht 
 
Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden