Het DUO-project

Samen zorgen voor de patiënt. Dat doen aios huisartsgeneeskunde van het LUMC samen met medisch specialisten in opleiding uit het HagaZiekenhuis. Aan elkaar gekoppelde duo’s kijken 6-9 maanden lang met elkaar mee in elkaars praktijk. Ook organiseren ze gezamenlijk onderwijs op basis van interesses, ervaringen en specifieke mogelijkheden in een praktijk. 

Het DUO-project 

Vanuit het idee ‘wie al tijdens de opleiding ‘uit de silo’s komt’, zoekt straks vast vaker of makkelijker de samenwerking’ werd dit initiatief genomen. Kenmerkend voor het project is dat er veel ruimte is voor eigen inkleuring van de samenwerking als duo, op basis van interesses, ervaringen en specifieke mogelijkheden in een praktijk. 

Leerdoelen 

Algemeen: 

  • Inzicht krijgen in elkaars patiëntengroepen en -problemen, praktijkvoering, werkomstandigheden, hulpmiddelen/diagnostische mogelijkheden, ‘taal’ en kaders. 
  • Gezamenlijk concrete (toekomst)mogelijkheden bedenken voor optimale patiëntenzorg (‘dichtbij/bij huisarts wat kan, ver weg/bij specialist in ziekenhuis wat moet’). Wat is daarvoor nodig, hoe lossen we op wat er in de weg zit? 

Werkwijze 

  • Deelnemers formuleren vooraf persoonlijke doelen en verwachtingen. 
  • Startbijeenkomst waarin duo’s worden gevormd, afspraken worden gemaakt voor de invulling van gezamenlijke bijeenkomsten en waarin duo’s een eerste stap maken naar samenwerking.  
  • Duo’s werken een plan van aanpak uit en leggen dit voor aan de groepsbegeleiders. 
  • In een periode van 6-9 maanden 2-3 groepsbijeenkomsten om ervaringen te delen, plus onderwijs over een onderwerp dat de groep zelf kiest en door duo aios-haios wordt voorbereid.  
  • Tussendoor kijken duo’s bij elkaar mee in elkaars praktijk en houden tijdsinvestering, leerpunten en ervaringen bij. 
  • Slotbijeenkomst met presentatie per duo plus evaluatie. 

Resultaten tot nu toe 

Zo’n 45 (h)aios hebben sinds 2017 aan het project meegedaan, met aios vanuit uiteenlopende medisch specialismen. Per groep is de werkwijze op basis van evaluaties verder aangescherpt. Samengevat zijn de ervaringen positief: veel geleerd, ‘kijkt nu echt anders dan destijds als co’, heel praktisch, goed in te passen, looptijd precies goed, ‘geeft ruimte maar ook focus’. Om resultaten en implementatie nog beter in kaart te brengen, wordt er steeds doelgerichter geëvalueerd en wordt er gewerkt aan een plan om de resultaten in onderzoeksverband op te pakken. Ook wordt gewerkt aan een plan voor opschaling in 2021 naar aios en haios voor de hele regio OOR Leiden.  

Meer informatie 

Meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met: 
Jacqueline Bustraan, onderwijskundige HagaAcademie – j.bustraan@hagaziekenhuis.nl 
Bart Hellebrekers, decaan HagaAcademie – b.hellebrekers@hagaziekenhuis.nl 
Margot Heijmans, Huisartsenopleiding LUMC/Campus Den Haag – m.heijmans@lumc.nl 


Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden