Het digitale consultatieproject

Een consultatieproject waarin aios huisartsgeneeskunde en aios interne geneeskunde elkaar via het webbased platform ZorgDomein consulteren. Waardoor beide partijen van elkaar en met elkaar leren. Er wordt gewerkt aan de kennis en beperkingen van digitale consultatie en het omgaan met hoofdbehandelaarschap en verantwoordelijkheden. 

Digitaal consulteren 

Nu de zorg zich voor een deel verplaatst van de tweede naar de eerste lijn is er in de eerste lijn meer gespecialiseerde kennis nodig. Aios in zowel de eerste als de tweede lijn moeten leren wie wat kan betekenen in de zorg en hoe ze elkaar daarbij kunnen aanvullen. Daarom startte het Radboudumc een digitaal consultatieproject. De aios interne geneeskunde leren over het belang van kennis hebben over de context van de patiënt en de aios huisartsgeneeskunde ontwikkeld vakinhoudelijke kennis naast meer begrip voor het handelen van een medisch specialist. 

Leerdoelen 

Algemeen: 

  • Begrip en inzicht in elkaars handelen 
  • Kennis over de meerwaarde en de beperkingen van digitale consultatie 
  • Kennis over hoofdbehandelaarschap en verantwoordelijkheden 

Communicatie: 

  • Consultatievaardigheden 

Kennis: 

  • Vergroten medische kennis voor de aios huisartsgeneeskunde 
  • Inzicht in het belang van achtergrondinformatie van de patiënt en de invloed hiervan op het beleid voor de aios interne geneeskunde 

Werkwijze 

Aios consulteren elkaar via het webbased platform ZorgDomein en hebben twee keer in het projectjaar gezamenlijk onderwijs. Aios interne geneeskunde hebben wekelijks supervisie van een opleider interne geneeskunde die daarvoor is ingeroosterd. Deze supervisor is tussentijds ook bereikbaar voor vragen. 

Met ZorgDomein is een consultatieformulier ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt dat de patiënt geen rekening krijgt van deze consultaties. Voor de aios is twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Enerzijds om het systeem uit te leggen en te spreken over samenwerking en mogelijke vooroordelen, anderzijds om ervaringen met het consulteren uit te wisselen. Deelname voor aios in de eerste lijn is vrijwillig. Aios interne geneeskunde doen mee aan dit onderwijs tijdens hun consultenstage. Binnen de interne geneeskunde is een rooster waarbij steeds drie aios zorgen dat de mailbox wordt bekeken en dat vragen binnen twee werkdagen worden beantwoord. 

Resultaten tot nu toe 

Deze mogelijkheid wordt door aios zeer gewaardeerd. Het blijkt niet altijd makkelijk om goed om te gaan met de beperkingen die je ervaart als je de patiënt niet zelf gezien hebt en moet vertrouwen op de informatie die je collega aanlevert. Men realiseert zich dat deze manier van werken in de toekomst toe zal nemen.  

Meer informatie 

Meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met: 

Dr. Nynke Scherpbier-de Haan – Nynke.scherpbier-dehaan@radboudumc.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden