Hackathon

Tijdens deze interprofessionele onderwijsdag de ‘Hackathon’ werken aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het Radboudumc en paramedici en verpleegkundigen van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) samen aan een complexe casus ouderenzorg in de eerste lijn.
Hackathon

In de Hackathon ervaren deelnemers hoe andere zorgprofessionals acteren in een complexe casus ouderenzorg. Aan de hand van elkaars feedback én die van de patiënt worden knelpunten blootgelegd. De patiënt en zijn mantelzorger zijn hierbij aanwezig. Vervolgens ‘hacken’ zij het probleem in interprofessioneel teams middels de Hackathonmethode om tot verbeterpunten te komen voor de samenwerking in de eerste lijn.

Leerdoelen

 • Aios hebben kennis van de rol en expertise van andere professies en kunnen de diversiteit in deskundigheid benutten.
 • Aios hebben inzicht in hun eigen (persoonlijke en professionele) kracht en valkuilen binnen (netwerk)samenwerking.
 • Aios kunnen omgaan met problemen die effectief team functioneren belemmeren.
 • Aios (h)erkennen het belang van interprofessioneel werken (in de eerste lijn) voor de cliënt, zijn sociale omgeving en samenleving.
 • Aios werken samen met andere professionals en cliënten en kunnen kritisch reflecteren op deze interprofessionele zorg en samenwerking.
 • Aios kunnen een teamsamenstelling flexibel aanpassen op basis van de zorgbehoefte.

Werkwijze

In de ochtend vindt er een groepsinterview met de patiënt & mantelzorger plaats (plenaire sessie). De deelnemers krijgen de kans zoveel mogelijk vragen te stellen over de casus en context van patiënt/ mantelzorger. Daarna gaan deelnemers in interprofessionele teams aan de slag om samen een oplossing te formuleren voor de knelpunten die de patiënt en mantelzorger ervaren. De interprofessionele teams worden zodanig samengesteld dat er zoveel mogelijk variatie aan professies en ‘samenwerkingsgedragingen’ zijn.

Tussentijds zal de samenwerking binnen het team geëvalueerd worden.

Aan het einde van de dag presenteert elk team hun aanbevelingen/ behandeladvies én de manier waarop is samengewerkt aan de plenaire groep. De patiënt/ mantelzorger geeft een reactie op de aanbevelingen/het behandeladvies.

Specifiek dagprogramma

08.30-09.00 uur: Inloop, koffie/ thee
09.00 uur: Welkom & toelichting op de dag
09.15 uur: Patiënt vertelt casus
9.30 uur: Monodisciplinaire groepen stellen verdiepende vragen aan patiënt/ mantelzorger
10.15 uur: Team samenstelling
10.30 uur: Teams in sub ruimtes samenwerken
12.15 uur: Lunch (voor lunch wordt gezorgd)
13.00 uur: Teams wisselen feedback uit en gaan daarna verder met de opdracht in subruimtes
15.15 uur: Plenair presentaties van de teams & reactie patiënt
16.15 uur: Afronding en individuele take home messages

Resultaten tot nu toe

Enkele reacties van deelnemers op de vraag ‘Wat neem je mee van deze ervaring naar de praktijk?’:
 

 • ‘De blik van andere disciplines en dat samenwerking vaak nodig is om beter te kunnen behandelen.’
 • ‘Nog meer vertrouwen gekregen in andere disciplines. Daardoor als huisarts meer kunnen loslaten.’
 • ‘Inzicht in hoe ik als arts nog makkelijker kracht van verschillende disciplines kan gebruiken.’
 • ‘Kennis over regie voeren in multidisciplinair overleg, blijf denken aan de hulpvraag van de patiënt.’
 • ‘Het is voor mij nu duidelijker welke discipline ik kan inzetten om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.’

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Of neem contact op met: 
Natasja Looman, projectleider IPE afdeling eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc natasja.looman@radboudumc.nl
 
Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden