Gezamenlijke patiëntenzorg

Zorgen voor de patiënt doe je samen. Aios gynaecologie en obstetrie en aios huisartsgeneeskunde werken samen op de huisartsenpraktijk om patiënten hoogwaardige zorg te leveren zonder dat zij naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Een voorbeeld van interprofessionele consultatie tussen aios uit de eerste en tweede lijn in de regio Nijmegen.

Interprofessionele consultatie 

Dit initiatief sluit aan bij de ontwikkeling naar de juiste zorg op de juiste plek waarbij hoogwaardige zorg geleverd wordt aan de patiënt, zo nodig en wanneer mogelijk dicht bij huis. Op deze manier profiteert de patiënt op een laagdrempelige manier van tweedelijns expertise zonder daarvoor naar het ziekenhuis te hoeven gaan. Waarbij de aios werken aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie. Een voorbeeld van interprofessionele educatie. 

Leerdoelen 

Samenwerking: 

  • Verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie tussen eerste- en tweedelijns aios. 

Leren voor de tweedelijns aios: 

  • Kennis over de eerste lijn vergroten. 
  • Inzicht krijgen in diagnostische en therapeutische vaardigheden van de huisarts 
  • Nabijheid van de context van de patiënt 
  • Observatie van communicatieve vaardigheden 
  • Ontwikkelen intercollegiale consultatie vaardigheden 

Leren voor de eerstelijns aios:

  • Medisch-inhoudelijke kennis vergroten 
  • Kennis over de tweede lijn vergroten 
  • Inzicht in de werkwijze van de medisch specialist 
  • Ontwikkelen van intercollegiale consultatievaardigheden 

Werkwijze 

De aios gynaecologie en obstetrie komt drie keer per maand een dagdeel naar de huisartsenpraktijk voor een gezamenlijk spreekuur met de aios huisartsgeneeskunde. De huisartsen en aios in de huisartsenpraktijk hebben de afgelopen maand patiënten voor dit spreekuur benaderd: patiënten met niet-acute gynaecologische hulpvraag, die anders verwezen hadden zullen worden.

De aios gynaecologie kan bij vragen of twijfels via FaceTalk contact opnemen met de superviserend gynaecoloog in het ziekenhuis. De aios huisartsgeneeskunde koppelt bevindingen en adviezen terug naar de verwijzend huisarts die tevens eindverantwoordelijk is voor diagnose en behandeling. Daarnaast gaat de aios gynaecologie, wanneer hier tijd voor is, mee naar huisvisites met de aios huisartsgeneeskunde. 

Resultaten tot nu toe 

Door aios werd er meer bewustwording van elkaars werkcontext ervaren. Dit vergrootte het wederzijds begrip over het doorverwijzen van patiënten. Ook ontstond er bewustwording van de verschillen in gespreksvoering met patiënten in de eerste en de tweede lijn. Wel willen aios hun rol tijdens het gezamenlijk spreekuur beter afstemmen op de leerdoelen en leerbehoeften. 

Aios uit de eerste lijn gaven aan hun kennis over diagnostiek en lichamelijk onderzoek vergroot te hebben. Waar aios uit de tweede lijn aangaven elementen (o.a. context bevragen) uit de gespreksvoering in de eerste lijn te willen gaan gebruiken. Ook zouden deze aios tijdens een leergesprek met de supervisor of opleider graag expliciet aandacht willen besteden aan ervaringen en leeropbrengsten met deze onderwijsvorm. Naast de wens voor directe supervisie door een gynaecoloog. 

Patiënten vonden het plezierig om specialistische hulp te krijgen zonder daarvoor naar het ziekenhuis te gaan. Zij voelden zich laagdrempelig geholpen in een vertrouwde omgeving, waarbij de eigen huisarts aanwezig is om achtergrondinformatie te geven en te zorgen voor een goede follow-up van mogelijke behandelingen tijdens het consult. In een enkel geval ontbrak een adequaat behandelplan door afwezigheid van een supervisor bij een twijfelende aios. 
Meer informatie 

Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met: 

Dieneke van Asselt, dieneke.vanasselt@radboudumc.nl.
 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden