Doen of laten

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de laboratoriumtesten medisch niet geïndiceerd is. Door hier aandacht voor te hebben en doelmatige diagnostiek te stimuleren, kan dit percentage significant worden verlaagd.  

Doelmatige diagnostiek 

Stimuleren tot doelmatige diagnostiek door middel van onderwijs, het maken van werkafspraken en feedback geven over het aanvraaggedrag van laboratoriumtesten. Met als doel de bewustwording te verhogen en het percentage aanvragen te verlagen. 

Leerdoelen 

Algemeen: 

  • Medische kennis over de indicatie voor laboratoriumdiagnostiek en de klinische consequenties van de uitslagen vergroten. 
  • Inzicht krijgen in het aantal laboratoriumaanvragen. 
  • De kosten van diagnostiek inzichtelijk maken. 
  • Werkprocessen, ordersets en het aanvraagsysteem optimaliseren. 

Werkwijze 

Het project is gebaseerd op meerdere interventies om hiermee het bewustzijn van het belang van doelmatige diagnostiek te vergroten en niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek te verminderen: 

  • Onderwijs over diagnostiek met name door aios, aangevuld met posters en zakkaartjes. 
  • Het aanvraaggedrag van aios en medisch specialisten bespreken tijdens supervisie in een veilige omgeving. 
  • Periodieke feedback over het aantal aanvragen en vergelijking met andere afdelingen/ziekenhuizen. 
  • Veranderingen in werkprocessen, ordersets en het aanvraagsysteem. 

Resultaten tot nu toe 

Het project is inmiddels afgerond op de afdelingen Interne Geneeskunde van vier grote opleidingsziekenhuizen in Nederland. Tijdens deze periode is het gemiddeld aantal aanvragen per contactmoment in deze vier ziekenhuizen gedaald met gemiddeld 11%. Op basis van dit succes wordt het project momenteel landelijk uitgebreid via het programma ‘Doen of Laten’. Tevens wordt er momenteel in het Amsterdam UMC een nieuw project gestart om het aantal niet bijdragende bloedkweken terug te dringen. 

Meer informatie 

Meer weten over dit initiatief? Of neem contact op met: 

Roos Boerman, arts-onderzoeker Amsterdam UMC en internist in opleiding – a.w.boerman@amsterdamumc.nl 
Marlou van Beneden, sr. Adviseur strategie en innovatie Amsterdam UMC – m.vanbeneden@amsterdamumc.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden