Discipline-overstijgend onderwijs

Eerste- en tweedelijns aios uit de opleidingsregio Oost-Nederland (OOR-Oost-Nederland) gaan een dagdeel met hun interprofessionele collega-aios ‘meewerken’ in de rol van de andere lijn. Zo leren ze elkaar echt kennen, weten ze elkaar letterlijk te vinden en verbetert de patiëntenzorg en het werkplezier.
Discipline Overstijgend Onderwijs

Om goed te kunnen samenwerken is het van meerwaarde als de eerste en tweede lijn elkaar, elkaars werksituatie en context kennen. Elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, een gezamenlijke visie op gezondheid en ‘(door)behandelen’ ontwikkelen. Wanneer zorgprofessionals hierin samenwerken en de zorg op elkaar en de patiënt afstemmen, oftewel: netwerkgeneeskunde.

Leerdoelen

  • Aios leren de lijnen (eerste en tweede lijn) te verkorten en de samenwerking tussen artsen in eerste en tweede lijn versterken.
  • Aios hebben kennis van de rol, expertise en werksituatie van hun interprofessionele collega en kunnen de diversiteit in deskundigheid benutten.
  • Aios hebben inzicht in hun eigen expertise en grenzen binnen (netwerk)samenwerking.
  • Aios kunnen kritisch reflecteren op transmurale zorg en samenwerking.

Werkwijze

Dit Discipline Overstijgend Onderwijs is voor eerste- en tweedelijns aios van OOR Oost-Nederland. Het bestaat uit twee onderwijsbijeenkomsten en een praktijkopdracht.

Bijeenkomst 1

Een introductie in interprofessioneel samenwerken waarbij deelnemers op interactieve wijze elkaar en elkaars rollen leren kennen en leren van elkaars (cultuur)verschillen. Tevens maken zij concrete afspraken met hun netwerkcollega-aios over wat ze bij elkaar willen komen brengen en halen, verwachtingen etc.

Praktijkopdracht

De aios gaan als interprofessionele duo’s een dagdeel ‘meewerken’ in de rol van de andere lijn. Enkele voorbeelden van eerste- en tweedelijns combinaties kunnen zijn: huisarts en oogarts, verzekeringsarts en oncoloog, specialist ouderengeneeskunde en neuroloog, bedrijfsarts en chirurg, etc.
Na deze opdracht gaan de duo’s reflecteren op de ervaringen. Voor deze opdracht krijgen de aios specifieke handvatten tijdens de eerste bijeenkomst die ze kunnen gebruiken.

Bijeenkomst 2

In deze bijeenkomst staat uitwisselen van de ervaringen centraal. Daarnaast wordt een vertaalslag naar de werksituatie aan de hand van concrete tips & tricks.

Resultaten tot nu toe

Enkele reacties van deelnemers:

  • ‘Heel nuttig om met artsen te schakelen en te horen wat er in hun werkvelden speelt. Fijn om wederzijds aan te kunnen geven waar je in de praktijk tegenaan loopt.’
  • ‘Leuk en leerzaam om te bespreken waar je beiden tegenaan loopt. Je krijgt meer begrip voor elkaar.’
  • ‘Nuttig en interessant om te zien hoe het er bij ‘de ander’ aan toegaat, waarbij je inzicht krijgt in de positieve ervaringen van interprofessioneel samenwerken, maar ook juist de struikelblokken en leerpunten, bekeken vanuit ieders specialisme.’
  • ‘Ik vind eigenlijk dat alle aios in de opleiding een dag(deel) met een ander specialisme moeten meekijken en ook specialisten die klaar zijn. Het is zeer waardevol.’

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Of neem contact op met:
Natasja Looman, Projectleider IPE afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
natasja.looman@radboudumc.nl
Sanne van Egmond, Onderwijskundige adviseur Jeroenbosch Ziekenhuis
s.v.egmond@jbz.nl
 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden