De simulatieweek

In de simulatieweek van het UMC Utrecht ervaren aios om te handelen vanuit de drie verschillende lijnen van de gezondheidszorg: nulde, eerste en tweede lijn. Ook wordt er geoefend met interprofessionele vaardigheden. Ruim 500 aios gingen de uitdaging al aan. 

De simulatieweek 

Interprofessionele samenwerking wordt steeds belangrijker. De medische vervolgopleiding biedt een kans om dit te oefenen. Tijdens de simulatieweek oefenen aios keel-, neus- en oorgeneeskunde samen met aios dermatologie, oogheelkunde, huisartsgeneeskunde, jeugdartsen in opleiding, en arts infectieziektebestrijding. Er wordt geoefend met hoe het voelt om te handelen vanuit de rol van een andere lijn. In een veilige leeromgeving gaan aios aan de slag met het oefenen aan de hand van casuïstiek onder tijdsdruk en geven en ontvangen feedback op hun handelen. 

Leerdoelen 

Algemeen: 

  • Ervaren om te handelen vanuit de drie verschillende lijnen van de gezondheidszorg (Public Health, eerste en tweede lijn) en oefenen met interprofessionele vaardigheden. 

Communicatie: 

  • Kan effectieve communicatietools en -technieken toepassen. 
  • Communiceert doeltreffend informatie aan patiënten en professionals op een begrijpelijke manier. 
  • Rollen en verantwoordelijkheden: 
  • Herkennen eigen beperkingen, vaardigheden, kennis en mogelijkheden en verantwoordelijkheden van artsen in de nulde-, eerste en tweede lijn. 

Teamwork: 

  • Reflecteren op individuele en teamprestatie. 

Werkwijze 

De simulatieweek bestaat uit vier dagen: één trainingsdag met vier workshops gevolgd door drie simulatiedagen. Elke simulatiedag speelt een student een andere rol; één dag als arts uit de tweede lijn (kno-arts, dermatoloog, oogarts), één dag uit de eerste lijn (huisarts) en één uit de nulde lijn (jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, bedrijfsarts). De ochtend start met een introductie van iemand die werkzaam is in het vak, gevolgd door het oefenen aan de hand van casuïstiek onder tijdsdruk. In de casuïstiek zitten samenwerkingsopdrachten (telefoontjes met patiënten en zorgprofessionals en brieven schrijven). Iedere middag staat er een multidisciplinair overleg op de agenda. 

Meer informatie 

Meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met: 
Anna Kersten – a.w.kersten-2@umcutrecht.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden