De patiëntencasus

In het Spaarne Gasthuis werken verpleegkundigen en co-assistenten aan het bevorderen van interdisciplinaire communicatie en het overbruggen van hiërarchie. Wekelijks wordt het klinisch redeneren geoefend aan de hand van een patiëntencasus.

Leren van en met elkaar

Het doel van dit initiatief is het bevorderen van de interdisciplinaire communicatie, door te leren hiërarchie te overbruggen en dezelfde taal te spreken. Naast co-assistenten meer bewust maken van de werkzaamheden van verpleegkundigen en vice versa.

Leerdoelen

Communicatie tussen de arts en verpleegkundige:

  • Ik druk mij begrijpelijk uit. 
  • Ik maak mijn verwachtingen duidelijk.
  • Ik verwoord mijn eigen standpunt.

Samenwerking tussen de arts en verpleegkundige:

  • Ik voel me een gelijkwaardige samenwerkingspartner van de ander.     
  • Ik sta open voor het standpunt van de ander.             

Kennis en wetenschap:

  • Ik maak onderscheid tussen interpretaties en observaties.      
  • Ik onderbouw mijn standpunt met Evidence Based Practice.                 
  • Ik gebruik een methode voor klinisch/ethisch redeneren.     
  • Ik herken klinische onzekerheden.

Werkwijze

Een co-assistent en een verpleegkundige bereiden een keer per week gezamenlijk een casus voor, aan de hand van een patiënt op de (chirurgische) verpleegafdeling en bespreken dit - onder supervisie van een arts-docent en een senior-verpleegkundige - op interactieve wijze met hun medestudenten. Tijdens de bespreking komen de Canmeds-rollen en competenties aan bod.

Resultaten tot nu toe

Aan de hand van de leerdoelen wordt er een nulmeting onder de deelnemers gehouden en aan het einde van het schooljaar wordt er opnieuw gemeten om vooruitgang in kaart te brengen.

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met:

Nicole Verheul – nverheul@spaarnegasthuis.nl
Ellis Molenkamp – emolenka@spaarnegasthuis.nl

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden