Buitengewoon baanbrekend

In dit innovatieve onderwijsproject staat interprofessioneel samenwerken centraal. De nadruk wordt gelegd op feedback geven op de onderlinge samenwerking en de leeropbrengst van het gezamenlijk beoordelen van acuut zieke kinderen door aios huisartsgeneeskunde en aios kindergeneeskunde. 

Buitengewoon baanbrekend 

Aios huisartsgeneeskunde en aios kindergeneeskunde in de opleidingsregio Oost-Nederland krijgen de mogelijkheid gezamenlijk spoedpatiënten te beoordelen op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp in Nijmegen. Er wordt samengewerkt op basis van een Korte Praktijk Beoordeling. Door middel van een buddysteem lopen aios in elkaars praktijk mee met speciale aandacht voor interprofessionele consultatie, samenwerking en evaluatie. 

Leerdoelen 

Algemeen: 

  • Inzicht in elkaars perspectief en werkveld. 

Vergroten van kennis ten aanzien van herkennen en behandelen acuut zieke kind. 

Samenwerken: 

  • Ontwikkelen van de competentie samenwerking. 

Communicatie:  

  • Interprofessioneel feedback geven rondom het consultatieve proces. 

Werkwijze 

Aan aios huisartsgeneeskunde en aios kindergeneeskunde wordt gelegenheid gegeven om gezamenlijk acuut zieke kinderen te beoordelen en elkaar feedback te geven, deze gezamenlijke beoordelingen vinden plaats op de Centrale Huisartsenpost (CHP), de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ) en in opleidingspraktijken van de aios huisartsgeneeskunde, poli/afdeling kindergeneeskunde van het CWZ.

Wanneer de aios samen een kind hebben beoordeeld vullen zij samen een Korte Praktijk Beoordeling (KPB) in ten aanzien van het consultatieve proces aan de hand van de competentie samenwerking. Deze KPB’s worden mondeling aan elkaar toegelicht en opgeslagen in het opleidingsportfolio. 

Resultaten tot nu toe 

In januari 2020 is dit pilotproject afgetrapt met een enthousiasmerende kick-off bijeenkomst voor kinderartsen en huisartsen in opleiding met hun opleiders. Gedurende een jaar wordt inzicht in wat deelnemende aios hebben geleerd verkregen uit een kwalitatieve evaluatieprocedure met behulp van gemengde focusgroepen, die is gekoppeld aan dit pilotproject. Het voordeel van focusgroepen is dat deelnemers onderling ervaringen uitwisselen en daarmee elkaars inzicht in de opbrengst van het onderwijs vergroten en verhelderen.

De interviews worden afgenomen door een onafhankelijk onderzoeker / onderwijskundige. Uiteraard worden de verkregen KPB’s ten aanzien van de competentie samenwerking opgenomen in het portfolio van de betreffende aios en zijn daarmee inzichtelijk voor betrokken opleiders. 

Meer informatie 

Meer informatie over dit initiatief? Of neem contact op met: 

Rosalin van Schie, huisarts en expert docent kindzorg – Rosalin.vanSchie@radboudumc.nl 
Ester Coolen, kinderarts en plaatsvervangend opleider kindergeneeskunde – Ester.Coolen@radboudumc.nl 

 
Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Leren samenwerken tussen eerste en tweede lijn
Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden