MMV-congres 2023

09:00 - 17:00

ROTTERDAM

Op woensdag 13 december 2023 organiseert de Federatie Medisch Specialisten de vijftiende editie van het MMV-congres in het Rotterdam Ahoy Convention Centre. Het thema is dit jaar ‘Ruim baan voor de nieuwe dokter’, waarbij het gaat over de uitdaging om in de medische vervolgopleidingen tijd en ruimte te maken voor actuele ontwikkelingen en nieuwe thema’s zonder het werkplezier, de intrinsieke motivatie en de autonomie van de nieuwe dokter uit het oog te verliezen.  Zien we jou ook op 13 december? 

WORKSHOPS EN SYMPOSIA | SPREKERSPRAKTISCHE INFORMATIE

Beeldmerk MMV-congres 2023

Programma

8.30 uur - Inloop

Ontvangst in Rotterdam Ahoy Convention Centre

9.30 uur - Opening MMV-congres 2023: Ruim baan voor de nieuwe dokter

Dagvoorzitters

Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid Federatie portefeuille Opleiding opent gezamenlijk met Anne Koppelaar, aios cardiologie en voorzitter van De Jonge Specialist dit vijftiende MMV-congres jubileum over de continue modernisering van de medische vervolgopleidingen.

Plenair ochtend programma

Ruim baan voor de nieuwe dokter. Wat is daarvoor nodig? Door Jet Bussemaker.

Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in de zorg. Tijdens het MMV-congres schetst zij haar toekomstvisie voor de zorg en de implicaties daarvan op de medische vervolgopleidingen specifiek. Kansen, uitdagingen en de loopbaanmogelijkheden van nieuwe dokters worden bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Een opleiding die teruggaat naar de kern waarom het om draait. Door Emma Bruns.  
Emma Bruns is chirurg in opleiding, onderzoeker en publicist bij onder andere NRC Handelsblad. Tijdens dit MMV-congres zal zij vanuit haar persoonlijke perspectief als jonge dokter dieper ingaan op waar de medische vervolgopleidingen vooral om moeten draaien. En op moeten concentreren om de nieuwe dokter optimaal te faciliteren en behouden voor het vak.

11.00 uur - Pauze

Een pauze van 30 minuten.

11.30 uur - Workshopronde 1

12.30 uur - Lunchpauze

Een pauze van 1 uur voor de lunch.

13.30 uur - Workshopronde 2

14.30 uur - Pauze

Een korte pauze van 15 minuten. 

14.45 uur - Workshopronde 3

15.45 uur - Pauze

Een korte pauze van 15 minuten. 

16.00 uur - Plenair middag programma

Samenwerken met verschillen. Door Jitske Kramer

Onder begeleiding van muzikanten geeft Jitske Kramer tijdens het MMV-congres een keynote over inclusief samenwerken om de zorg van de toekomst vorm te geven. Wie mag waaraan meedoen, wie mag waarover meepraten en wie wat mag meebeslissen? En wie vooral niet? Kortom het gaat over samenwerken met verschillen.

16.45 uur - Plenaire afsluiting

Met Hein Brackel en Anne Koppelaar wordt de congresdag gezamenlijk afgesloten.

17.00 uur - Borrel

Afsluitende borrel

Voor en door de beroepsgroep

Het MMV-congres is een congres voor en door de beroepsgroep. Dit congres is voor opleiders, aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren, bestuurders en andere geïnteresseerden die op interactieve wijze bijgepraat willen worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de medische vervolgopleiding. Zoals altijd is er de mogelijkheid om zelf je programma samen te stellen uit een breed aanbod van meer dan 50 workshops en symposia. Ga bijvoorbeeld actief aan de slag met interprofessioneel opleiden,  onderzoek wat compassie je als medisch specialist kan brengen of ontdek of ontdek welke verschillende werkvormen je kunt inzetten bij je onderwijs. Bekijk het programma voor het totale overzicht aan workshops en symposia.

Inschrijven

De entreeprijs voor het congres bedraagt € 375,- inclusief btw. Voor aios geldt een speciaal tarief van €175,-inclusief btw. Ook is er dit jaar voor het eerst een combi ticket. Opleiders die hun aios mee willen nemen kunnen dit doen door voor het extra voordelige tarief van € 100,- in combinatie met de aanschaf van een regulier ticket.

Vragen of meer informatie

Heb je vragen over dit congres? Neem dan contact op met de organisatie via mmvcongres@demedischspecialist.nl.