Webinars Federatie Medisch Specialisten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle multidisciplinaire webinars die de Federatie Medisch Specialisten organiseerde ten tijde van de COVID-pandemie. Voor het terugkijken van de webinars dient u eenmalig een wachtwoord op te vragen. Bekijk ook het overzicht met de webinars van de wetenschappelijke verenigingen.

Overzicht webinars

Webinar 24 november 2021: Spoedwebinar COVID-19

Dit spoedwebinar werd georganiseerd vanwege de snel stijgende besmettings- en opnamecijfers, de toenemende druk op de zorg en de vragen onder medisch specialisten.

Webinar woensdag 3 november 2021: 'Stand van het land'

Naast de nieuwe virusremmers en booster- en herhaalvaccinaties werden in het 20e COVID-webinar van de Federatie Medisch Specialisten de nieuwe inzichten over het coronavirus, influenza en andere najaarsvirussen behandeld. Ook kwamen de feiten, cijfers en verwachtingen voor de komende weken aan bod. 

Webinar donderdag 3 juni 2021: 'Herstelplan voor de zorg'

Tijdens het 19e COVID-webinar van de Federatie Medisch Specialisten en de V&VN op donderdag 3 juni stond de vraag centraal wat zorgprofessionals nodig hebben om fysiek en mentaal te herstellen van de afgelopen intense tijd. Daarnaast werden tijdens het webinar de eerste resultaten van de peiling over de herstelzorg gedeeld. Deze resultaten en de input van de 400 deelnemers aan het webinar worden meegenomen in de uitwerking van het herstelplan voor de zorg, waartoe de Federatie en de V&VN het initiatief hebben genomen.

Webinar maandag 26 april 2021: 'Vaccinaties'

In het 18e webinar van de Federatie gaan we in op de actuele cijfers en de frontberichten uit het Zuyderland ziekenhuis. Ook bespreken wij samen met de voorzitter van de Gezondsheidsraad Bart-Jan Kullberg de inhoudelijke afwegingen die de Raad gemaakt heeft over de vaccinaties. Tot slot behandelen we de nieuwe leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie.

Webinar woensdag 31 maart 2021: 'Actuele ontwikkelingen COVID-19'

De centrale vraag tijdens dit 17e COVID-webinar van de Federatie was: Hoe kunnen we zorgen dat de toegankelijkheid van kritieke planbare klinische zorg en (semi-) acute zorg voor alle Nederlanders, lokaal en regionaal behouden blijft ten tijde van fase 3. Onder andere Rowan Marijnissen, ic-verpleegkundige, geeft voorbeelden van het inwerken en begeleiden van extra collega’s op haar afdeling in het ETZ.

Webinar donderdag 11 februari 2021: 'Riemen vast'

Dit 16e COVID-webinar van de Federatie Medisch Specialisten stond volledig in het teken van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie. De derde golf lijkt onvermijdelijk op ons af te komen. Wat zijn de actuele feiten en hoe bereiden we ons voor op die derde golf? Uiteraard ook aandacht voor de ontwikkelingen rondom de vaccinatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Webinar donderdag 21 januari 2021: 'Actuele ontwikkelingen COVID-19'

Dit 15e webinar van de Federatie Medisch Specialisten stond helemaal in het teken van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie, de meest recente inzichten over de ontwikkelingen van het virus, en de Britse variant in het bijzonder. Tijdens het webinar kregen we een indruk van de heftige situatie in een Londens ziekenhuis. Ook passeerden de vaccinatiestrategie en de laatste behandelinzichten de revue.

Webinar donderdag 5 november 2020: ‘Help elkaar helpen’

In dit webinar is de centrale vraag hoe met de almaar stijgende druk op de ziekenhuizen genoeg handen aan het bed georganiseerd kunnen worden op zowel de COVID-afdelingen als de reguliere verpleegafdelingen. Diverse medisch specialisten deelden hun ervaringen met de inzet en omscholing van artsen, a(n)ios, arts-onderzoekers en andere professionals.

Webinar donderdag 29 oktober 2020: 'Organisatie (non-)COVID zorg'

Dit webinar gaat over de ontwikkelingen van de tweede COVID-19 golf waar Nederlandse ziekenhuizen momenteel meet geconfronteerd worden. De Federatie Medisch Specialisten organiseerde dit webinar in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Webinar woensdag 14 oktober 2020: 'Hoe organiseren we de tweede COVID-golf?'

Dit webinar gaat over de organisatorische uitdagingen nu de tweede golf van de COVID-19 pandemie over ons heen komt. De Federatie Medisch Specialisten organiseerde dit webinar in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Webinar donderdag 1 oktober 2020: ‘Laatste (behandel)inzichten COVID-19’

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de laatste inzichten over de besmettingscijfers, de patiëntenspreiding, de organisatorische implicaties en de verwachtingen voor de korte termijn. Ten tweede worden de laatste nieuwe inzichten over de behandeling van COVID-19 patiënten op zowel de verpleegafdeling als op de IC gedeeld.

Webinar Federatie Medisch Specialisten dinsdag 16 juni 2020: ‘Keuzes IC-opname bij schaarste’

In dit webinar van de Federatie Medisch Specialisten wordt het draaiboek 'Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie' behandeld. Dit webinar gaat over de keuzes die artsen moeten maken als de landelijke druk op de IC’s zo hoog wordt dat er een absoluut tekort ontstaat aan beschikbare IC-bedden - de zogenaamde code zwart.

Webinar Federatie Medisch Specialisten donderdag 28 mei 2020: 'Nazorg voor COVID-19 patiënten'

Er ontstaat een omvangrijke groep COVID-19 patiënten die langdurig op de intensive care heeft gelegen of op de COVID-afdeling opgenomen is geweest. Het webinar van donderdag 28 mei van de Federatie Medisch Specialisten was daarom geheel gewijd aan de nazorg voor COVID-19 patiënten.

Sprekers: Meta van der Woude, anesthesioloog-intensivist, Zuyderland - Marianne Brackel, arts, voorzitter IC Connect - Herman Holtstlag, revalidatiearts, Amsterdam UMC - Monique Reijers, longarts, Radboudumc - Jako Burgers, huisarts, strategisch-medisch adviseur NHG - Angele Kerckhoffs, internist-ouderengeneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Corrie Siegers, physician assistant, Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Panelleden: Indira Tendolkar, neuroloog, psychiater, Radboudumc- Ellen Elbrecht, klinisch geriater, Deventer Ziekenhuis- Monique Reijers, longarts, Radboudumc - Marijke van der Steen, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei - Goof Schep, sportarts, Maxima MC - Selma Tromp, neurloog en bestuurslid portefeuille kwaliteit Federatie Medisch Specialisten.

Webinar Federatie Medisch Specialisten donderdag 7 mei 2020: 'Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?'

Dit achtste webinar van de Federatie Medisch Specialisten gaat over mentale gezondheid. Het effect van de COVID-19 pandemie op de mentale gesteldheid van dokters is groot (geweest). In dit achtste webinar van de Federatie werden indrukwekkende persoonlijke verhalen gedeeld. Daarnaast was er veel aandacht voor adviezen en tips.

Sprekers: Peter de Jager, internist-intensivist, Jeroen Bosch Ziekenhuis - Hein Bracker, kinderarts en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten - Ralph So, intensivist, Albert Schweitzer Ziekenhuis - Aart Koopmans, intensivist, Bernhoven - Marieke Timmermans, aios interne geneeskunde, Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis - Roland van Balkom, longarts, Catharina Ziekenhuis - Kaz de Jong, traumapsycholoog, Artsen zonder Grenzen.

Webinar Federatie Medisch Specialisten donderdag 23 april 2020: 'Studies behandeling COVID-19: wat weten we al?'

Dit zevende webinar van de Federatie Medisch Specialisten gaat over wat we nu al weten over de behandeling van COVID-19 op basis van ervaring, lopend onderzoek en literatuuronderzoek.

Sprekers: Mihai Netea, internist-infectioloog, Radboudumc - Bart Rijnders, internist-infectioloog, Erasmus MC - Roger Brüggemann, ziekenhuisapotheker, Radboudumc - Frank van de Veerdonk, internist-infectioloog, Radboudumc - Remy Mostard, longarts, Zuyderland Medisch Centrum, Leon van den Toorn, longarts, Erasmus MC en voorzitter NVALT en Jan von der Thüsen, patholoog, Erasmus MC.

Webinar Federatie Medisch Specialisten donderdag 16 april 2020: Organisatie van non-COVID zorg

Dit zesde webinar van de Federatie Medisch Specialisten gaat over de belangrijkste vraagstukken rondom de organisatie van non-covid zorg op landelijk niveau en regionaal/lokaal niveau. Welke vraagstukken leven er nu en welke in de toekomst? Verschillende sprekers delen tijdens het webinar hun visie. Ook staan we stil bij diverse praktijkvoorbeelden uit de ziekenhuizen.

Sprekers: Ilse van Stijn, voorzitter bestuur medische staf OLVG - Bas Leerink, hoofd Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) - Leonne Prompers, bestuurslid MSB Zuyderland Medisch Centrum - Robert Sie, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

Webinar Federatie Medisch Specialisten dinsdag 14 april 2020: Nieuwe behandelinzichten

Het vijfde webinar van de Federatie Medisch Specialisten gaat over nieuwe behandelinzichten bij COVID-19. Het webinar is georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Sprekers: Dave Dongelmans, internist-Intensivist, AMC en voorzitter stichting NICE - Joris Uges, ziekenhuisapotheker, HagaZiekenhuis en vice-voorzitter en penningmeester NVZA - Rick Endeman, internist-intensivist, Erasmus MC - Menno Huisman, internist, LUMC en leerstoel diagnostiek en behandeling van Trombo-embolie - Menno van der Eerden, longarts, ErasmusMC - Pieter Roel Tuinman, intensivist, VUMC - Annelies Verbon, internist-infectioloog Erasmus MC en hoogleraar.

Panelleden: Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, Erasmus MC en voorzitter NVIC - Ann Vossen, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter NVMM - Jan Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis - Robin Peeters, internist-endocrinoloog, Erasmus MC - Leon van den Toorn, longarts, Erasmus MC en voorzitter NVALT - Emilie Gieling, ziekenhuisapotheker, UMC Utrecht.

Webinar Federatie Medisch Specialisten vrijdag 27 maart 2020: Samen beslissen bij COVID-19

Het vierde COVID-19 webinar van de Federatie van 27 maart is een multidisciplinair webinar waarbij drie leidraden centraal staan over zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19 patiënten: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care.

Sprekers: Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Arend Arends, klinisch geriater Maasstad Ziekenhuis en voorzitter NVKG - Merijn Kant, longarts-intensivist, Amphia Ziekenhuis - Charlotte van Noord, internist-endocrinolooog, Maasstad Ziekenhuis - Lieve Knarren, internist acute geneeskunde, VieCuri Medisch Centrum - Gerba Buunk, internist acute geneeskunde en medisch manager SEH, Amphia Ziekenhuis - Niels Berende, traumachirurg, Amphia Ziekenhuis - Arend Jan Meinders, internist/intensivist, St. Antonius Ziekenhuis - Esther Cornegé-Blokland, klinisch geriater en medisch manager, Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Panelleden: Robin Peeters, internist-endocrinoloog, Erasmus MC - Ann Vossen, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter NVMM - Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, Erasmus MC en voorzitter NVIC - Jan Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis - René Héman, voorzitter KNMG.

Webinar Federatie Medisch Specialisten maandag 23 maart 2020: Situatie op de SEH- en verpleegafdelingen en in de oncologie

Het derde COVID-19 webinar van de Federatie is een multidisciplinair webinar dat ingaat op de situatie op de SEH- en verpleegafdelingen en in de oncologie.

Sprekers: Yvonne Prijt, regieverpleegkundige Acute Opname Afdeling, Ziekenhuis Bernhoven - Ruud Schrauwen, mdl-arts en medisch coördinator SEH, Ziekenhuis Bernhovenen - Charles Stevens, chirurg en medisch coördinator SEH, Ziekenhuis Bernhoven - Robbert-Jan van Lemmen, kinderarts en CMIO, Ziekenhuis Bernhoven - Hans Pruijt, internist-oncoloog-hematoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis - Maud Bessems, chirurg-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis - Robbert van Alphen, internist-oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en bestuurslid NVMO - Haiko Bloemendal, internist-oncoloog, Radboudumc en voorzitter NVMO.
 

Panelleden: René Héman, voorzitter KNMG - Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, Erasmus MC en voorzitter NVIC - Jan Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis - Ann Vossen, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter NVMM.

Webinar Federatie Medisch Specialisten woensdag 18 maart 2020: Multidisciplinaire aanpak

Het tweede COVID-19 webinar van de Federatie van 18 maart is een multidisciplinair webinar over de aanpak van COVID-19 in de ziekenhuizen. Tijdens het webinar bespreken onder andere een intensivist, een medisch microbioloog en een longarts diverse casussen.

Sprekers: Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding RIVM - Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal, IGJ - Ann Vossen, arts microbioloog LUMC en voorzitter NVMM - Nardo van der Meer, anesthesioloog-intensivist, Amphia Ziekenhuis - Mark van der Kuil, anesthesioloog-intensivist, Bernhoven - Peter de Jager, internist-intensivist, Jeroen Bosch Ziekenhuis - Marvin Berrevoets, internist-infectioloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis - Simone van der Sar, longarts, Amphia Ziekenhuis - Mark van Buchem, radioloog en afdelingshoofd radiologie LUMC - Mathias Prokop, hoogleraar radiologie en hoofd afdeling Radiologie Radboudumc.
 

Webinar Federatie Medisch Specialisten zaterdag 14 maart 2020: Lessen uit het zuiden

In dit eerste COVID-19 webinar van de van Federatie Medisch Specialisten van 14 maart 2020 gaan we in op de lessen uit het zuiden. Een aantal Brabantse collega’s, waaronder intensivisten gaan in op onder andere: 1. Hoe bereid je de IC voor en de niet-klassieke patiënten-presentatie bij COVID-19.

Sprekers: Robbert Bentvelsen, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis - Mark van der Kuil, anesthesioloog-intensivist en vakgroepleider Intensive Care, Ziekenhuis Bernhoven - Peter de Jager internist-intensivist en specialist-manager Intensive Care, Jeroen Bosch ziekenhuis - Nardo van der Meer, anesthesioloog-intensivist, Amphia ziekenhuis - Ann Vossen, arts-microbioloog, Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter NVMM - Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, Erasmus MC en voorzitter NVIC - Jan Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis.

Webinars of the Dutch Association of Medical Specialists


Webinar Dutch Association of Medical Specialists - Friday 27 March 2020: Guidelines for providing meaningful and appropriate care (English subtitles)
The fourth COVID-19 webinar of the Dutch Association of Medical Specialists of 27 March 2020 is a multi-disciplinary webinar focusing on three guidelines for providing meaningful and appropriate care in the right place to COVID-19 patients: in their home setting, in the emergency department and in the ICU.

Webinar Dutch Association of Medical Specialists - Monday 23 March 2020: The situation in the emergency and nursing departments and in the oncological field
The third COVID-19 webinar of the Dutch Association of Medical Specialists on 23 March is a multi-disciplinary webinar focusing on the situation in the emergency and nursing departments and in the oncological field.

Webinar Dutch Association of Medical Specialists - Wednesday 18 March 2020: The COVID-19 approach in hospitals
The second COVID-19 webinar of the Dutch Association of Medical Specialists on 18 March is a multi-disciplinary webinar focusing on the COVID-19 approach in hospitals. During the webinar, an intensivist, a medical microbiologist and a pulmonologist, among others, will discuss a variety of cases.

Webinar Dutch Association of Medical Specialists - Saturday 14 March 2020: Lessons from the Netherlands (English subtitles)
The first COVID-19 webinar of the Dutch Association of Medical Specialists on 14 March 2020 focuses on lessons learned in the south of the Netherlands. A number of Brabant colleagues, among them intensivists, will discuss, for example: how to prepare the ICU, as well as uncommon COVID-19 patient presentations.