Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Denk aan richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties maar ook voor het opstellen van keuzekaarten, keuzehulpen of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn. Op deze pagina lees je onder meer over de afgeronde projecten, lopende projecten en het proces rondom projectaanvragen.

Meer dan duizend projecten 

Vanaf het oprichten van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten tot nu zijn meer dan duizend projecten afgerond. In vijftien jaar zijn mooie resultaten gerealiseerd op initiatief en medewerking van medisch specialisten, in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en partijen zoals patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars. Resultaten zijn onder meer de Richtlijnendatabase, keuzekaarten en de patiëntinformatie over medisch-specialistische onderwerpen op Thuisarts.nl. Lees in onze factsheet meer over SKMS, zoals over het soort projecten en onze samenwerkingspartners. 

Factsheet SKMS

 

E-magazine: kwaliteitsbeleid in de praktijk

Twee keer per jaar publiceert de Federatie een e-magazine waarin projecten worden uitgelicht die bijdragen aan verbetering van de zorg en die gefinancierd zijn met Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Lees het e-magazine SKMS.

Lopende projecten

Er worden op dit moment 411 projecten met behulp van SKMS-financiering uitgevoerd. 258 projecten vallen onder richtlijnontwikkeling of zijn projecten gerelateerd aan richtlijnen. De andere 153 zijn kwaliteitsprojecten. Hieronder vallen kwaliteitsvisitaties, keuzehulpen, kwaliteitsregistraties, kennisagenda’s en algemene kwaliteitsprojecten.

Bekijk hier de lopende projecten op het gebied van:

Meer dan duizend projecten

Vanaf het oprichten van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten tot nu zijn meer dan duizend projecten afgerond. In vijftien jaar zijn mooie resultaten gerealiseerd op initiatief en medewerking van medisch specialisten, in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en partijen zoals patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars. Resultaten zijn onder meer de Richtlijnendatabase, keuzekaarten en de patiëntinformatie over medisch-specialistische onderwerpen op Thuisarts.nl. Lees in onze factsheet meer over SKMS, zoals over het soort projecten en onze samenwerkingspartners.

Factsheet SKMS

 

E-magazine: kwaliteitsbeleid in de praktijk

Twee keer per jaar publiceert de Federatie een e-magazine waarin projecten worden uitgelicht die bijdragen aan verbetering van de zorg en die gefinancierd zijn met Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Lees het e-magazine SKMS.

Lopende projecten

Er worden op dit moment 411 projecten met behulp van SKMS-financiering uitgevoerd. 258 projecten vallen onder richtlijnontwikkeling of zijn projecten gerelateerd aan richtlijnen. De andere 153 zijn kwaliteitsprojecten. Hieronder vallen kwaliteitsvisitaties, keuzehulpen, kwaliteitsregistraties, kennisagenda’s en algemene kwaliteitsprojecten.

Bekijk hier de lopende projecten op het gebied van:

SKMS

De Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten zijn ondergebracht bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS en SKMS 2). Jaarlijks stelt het ministerie van VWS een vast, geïndexeerd bedrag via ZonMw beschikbaar voor de kwaliteitsgelden. Hiermee wordt kwaliteitsbevordering structureel gefinancierd. Bij de oprichting van de Kwaliteitsgelden is dit bedrag in mindering gebracht op het uurtarief van medisch specialisten. Sinds 2020 verstrekt ZonMw de kwaliteitsgelden aan SKMS2.

SKMS-projectaanvragen

Op meerdere momenten per jaar kunnen wetenschappelijke verenigingen bij SKMS-projectaanvragen indienen. De kaders en de hoofdonderwerpen staan vast. Wanneer de actuele ontwikkelingen binnen de medisch-specialistisch zorg om verandering vragen, worden de kaders waar nodig of wenselijk herzien. Samenwerking, transparantie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Het SKMS-bestuur besluit over de toekenning van gelden aan de projecten en voor SKMS 2 over het indienen van kwaliteitsprojecten bij ZonMw, waarbij het bestuur zich laat adviseren door de programmacommissies.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het SKMS-bureau.