Gender en gezondheid

Behandeling of diagnostiek die passend is voor een man, is niet altijd automatisch ook geschikt voor een vrouw. Bij sommige behandelingen is er sprake van gendergerelateerde verschillen. Om passende zorg voor iedere unieke patiënt te kunnen bieden, vindt de Federatie het belangrijk dat er oog is voor diversiteit en dat er meer kennis wordt ontwikkeld en gedeeld over genderverschillen in de zorg. 

Kennisontsluiting gender en gezondheid

De Federatie neemt deel aan het project Kennisontsluiting gender en gezondheid, een onderdeel van het overkoepelende Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw. Binnen dit project zet een consortium van de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en WOMEN Inc. zich in voor het verzamelen, verspreiden, implementeren en borgen van bestaande en nieuwe kennis over dit onderwerp. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de manier waarop zorgprofessionals en patiënten zoeken naar informatie. 

 

Kennisontsluiting gender en gezondheid

De Federatie neemt deel aan het project Kennisontsluiting gender en gezondheid, een onderdeel van het overkoepelende Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw. Binnen dit project zet een consortium van de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en WOMEN Inc. zich in voor het verzamelen, verspreiden, implementeren en borgen van bestaande en nieuwe kennis over dit onderwerp. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de manier waarop zorgprofessionals en patiënten zoeken naar informatie.

Kennisagenda’s en richtlijnen

In de periode 2019-2021 starten er diverse initiatieven, zoals het ontwikkelen van nieuwe methodieken waarmee sekse en gender structureel onderdeel zijn van de ontwikkeling en herziening van kennisagenda’s en richtlijnen. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met projecten vanuit het programma Gender & Gezondheid van ZonMw, waarbij de gepubliceerde resultaten waar mogelijk worden geïntegreerd in de medisch-specialistische richtlijnen. Ook zijn er Thuisarts teksten in ontwikkeling die specifiek aandacht besteden aan genderverschillen. Het Kennisinstituut van de Federatie is bij deze initiatieven betrokken.

Alliantie Gender en GGZ

In januari 2021 is de Alliantie Gender en GGZ gelanceerd. Dit is een samenwerking tussen onder andere WOMEN INC., het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid (VG&G) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met als doel de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en gezondheidswinst te boeken. Dit doen zij door aandacht voor de rol van sekse en gender in psychische gezondheid te stimuleren in onderzoek, onderwijs, de praktijk en bij het publiek.

Bekijk ook